I Kinna och Växjö kastade någon in smällare och gatstenar på respektive polisstation. I Västerås fick en polis med familj, därav två barn, sitt hem sönderskjutet. Ingen har kommit till fysisk skada.

– När någon blir angripen i sitt hem sträcker sig arbetsgivarens moraliska ansvar, i förbundets tycke, hur långt som helst. Det praktiska blir att hantera det försäkringsskydd som finns, säger Hans Olsson som är arbetsmiljöombudsman på Polisförbundet.

Han säger att arbetsskadeförsäkringen för statligt anställa gäller i hemmet.

– När akutinsatsen är över, ska arbetsgivaren tillsammans med skyddet ta reda på de här kamraterna och familjen. För det kommer bli lite stökigt för den utsatta familjen. Den ska veta att hela HR-organisationen finns till förfogande. Och också hela förbundets organisation.

I somras presenterade Polisförbundet en undersökning där tvåtusen poliser intervjuats om hot och våld.

Den visade att sju av tio poliser tycker att de utsätts för mer hot och våld än för två år sedan. Fyra av tio poliser uppger att de har blivit utsatta för hot, våld, trakasserier eller annan otillbörlig påverkan i tjänsten, på fritiden eller både och under de senaste tolv månaderna.

1 procent svarade att det hänt på fritiden. 4 procent svarade ”både och”.

Men för majoriteten hände det under tjänstgöring. Det är oklart om det skett en ökning då studien inte har ställt samma frågor vid något tidigare tillfälle.

Men studien visar att de som är mest utsatta är ingripandepoliserna. Det är också den grupp inom polisen som tjänar minst. 73 procent av de poliser som utsatts för våld i tjänsten under tiden för studien tjänade mindre än 27 000 kronor i månaden.

– Lönefrågan är viktig för återväxten. Men det handlar också om arbetsförhållanden. Vi saknar ett antal kollegor i yttre tjänst. Tryggheten att veta att man kan få assistans om det behövs är väldigt viktig. Många kommenderingar och stora övertidsuttag påverkar. Och så behövs utbildning. Rätt utbildning, rätt utrustning är den ordning vi förordar, säger Hans Olsson.

Hur ska man agera som ny polis?
– Du ska få lära dig. Min förhoppning är att både den som jobbar inne och ute får jobba tillsammans med äldre, erfarna kolleger. Det är ett väldigt erfarenhetsbaserat jobb. Hur man hanterar situationer står inte alltid i böckerna. Får man jobba med trygga erfarna kolleger är det en bra fortsättning på den utbildning man har fått med sig när man kommer ut.

Den 29 juni nästa år ska en utredning, som leds av riksåklagare Anders Perklev, presenteras som bland annat tar upp ett starkare straffrättsligt skydd för så kallad blåljuspersonal.

Utredningen ska också se över om man ska införa ett nytt brott när någon hindrar insatser från blåljuspersonal

Senaste året

• Flera platser under helgen: En familj med två vuxna och två barn, blir beskjutna i sitt hem. Ett tjugotal skott från ett automatvapen ska ha avlossats. Ingen skadad. En man gripen. Gatstenar, smällare och fyrverkeripjäser kastas in på polisstationerna i Kinna och Växjö

• Helsingborg, oktober: En bomb placeras i entrén till polishuset och detonerar. Ingen skadad.

• Stockholm, september: En hustru till en polisman utsätts för kidnappningsförsök men lyckas ta sig loss. Händelsen kopplas till att polismannen var kallad som vittne i en rättgång om streetracing.

• Hallstahammar, augusti: Sprängmedel detonerar vid polisstationen. Ingen skadad.

Täby, februari: En bil som tillhör en polisman exploderar utanför mannens hem. Ingen skadad.

Katrineholm, januari: En handgranat kastas in mot polishuset