Skillnaderna mellan olika arbetsmarknadsregioner är väldigt stora. TT har kommun för kommun gått igenom hur många lediga jobb det finns per arbetssökande, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

En kommun, Malung-Sälen med 10 000 invånare, har fler lediga jobb än arbetslösa. Bakgrunden är en kombination av en stor turistnäring och många småföretag, enligt kommunledningen.

– Det ger en bred arbetsmarknad, säger Hans Unander (S), ordförande för kommunstyrelsen i Malung-Sälen.

Men det finns stora utmaningar, bristen på arbetskraft är uppenbar, både inom det offentliga och näringslivet.

– Det är ett bekymmer, det gäller att få familjer att flytta upp, men det är tufft att rekrytera till vårt område, säger Hans Unander.

Svensk arbetsmarknad präglas för närvarande av en väldigt dålig matchning. Behovet av arbetskraft är skriande stor i vissa branscher och regioner. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt stor, speciellt bland utrikes födda och bland personer med klen utbildningsbakgrund.

Kommuner med flest andel lediga jobb per arbetssökande

De lediga jobben per arbetssökande har i riket generellt sett inte varit så stor som nu på åtminstone 20 år. Då ger ändå Arbetsförmedlingens platsbank långt ifrån en fullständig bild.

– En ökad omflyttning skulle hjälpa mycket, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Kraven på de arbetslösa att flytta till jobben skärptes under alliansregeringen, regler som fortfarande tillämpas, enligt Håkan Gustavsson, även om det fokuset har avtagit i debatten.

Till viss del kan ökad flyttning lösa en del matchningsproblem, håller Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, med om.

– Men de stora skillnaderna är snarare mellan olika branscher än i regioner, säger han.

Det avgörande problemet för att matcha jobb med arbetssökande är brister i de arbetslösas utbildningsbakgrund.

Kommuner med lägst andel lediga jobb per arbetssökande

Andelen enkla jobb som inte kräver särskilt mycket förkunskaper är för få i förhållande till de arbetssökande, enligt Håkan Gustavsson.

En titt i statistiken visar tydligt att bristen på kvalificerad arbetskraft är klart större i storstäderna där näringslivet letar med ljus och lykta efter personal.

Längre ut i landet är det i stället offentlig sektor som i större utsträckning skriker efter arbetskraft.

Olle Lindström/TT