Med mindre än ett år kvar till valet ger vi oss ut i landet. Vi kommer att tala om det viktiga bandet mellan samhällets två stöttepelare: välfärden och industrin. Vi kommer att besöka arbetsplatser där våra förbunds medlemmar varje dag bidrar till att stärka den svenska tillväxten. Vi kommer att ta varje tillfälle i akt att varna för högerkrafter som på nytt vill se klyftorna öka och jämställdheten backa i Sverige.

För nu är det allvar, och mycket står på spel. Den S-ledda regeringen har under pågående mandatperiod visat att man vill använda överskottet i statens finanser till smarta investeringar i jobb, industri och välfärd. Sysselsättningen har ökat och det ekonomiska utrymmet för reformer växer. Det ger förutsättningar att utveckla Sverige.

Vi är övertygade om att framtiden ligger hos den som ser och förstår kopplingen mellan välfärdssektorn och industrin.

Marie Nilsson och Tobias Baudin

Vi är övertygade om att framtiden ligger hos den som ser och förstår kopplingen mellan välfärdssektorn och industrin. Men högre ambitioner behövs. Industrin digitaliseras och behöver redan i dag rätt utbildad arbetskraft som kan göra Sverige världsledande i teknikutvecklingen. Anställda industriarbetare är ofta en guldgruva för företag som behöver ny kompetens. Genom validering som följs upp med kompetensutveckling kan kunskapsnivån höjas för redan anställda, så att de kan utföra mer avancerade arbetsuppgifter.

Inom välfärden är behoven av investeringar stora, med brist på personal och pressade minutscheman som gör de anställda sjuka. Hela 140 000 personer, merparten kvinnor, har gått ned i arbetstid för att kunna ställa upp för sjuka och gamla anhöriga när välfärden inte räcker till. Det drabbar äldre som inte vår den omsorg de behöver, och det drabbar människor i arbetsför ålder som tvingas jobba mindre. Det duger inte för ett land som Sverige. Vi kan bättre.

I detta läge kan vi med oro konstatera att en ny höger växa fram. En höger som vill slå undan benen för mycket av det goda arbete som gjorts, och lägga krokben för de investeringar som behövs.

När de före detta allianspartierna och Sverigedemokraterna för några veckor sedan presenterade sina skuggbudgetar var budskapen tydliga. Försämrade arbetsvillkor, sänkt a-kassa och ännu ”enklare” jobb till ännu lägre löner var några av förslagen. Det är knappast vad medlemmarna i IF Metall och Kommunal behöver.

Oavsett om du är kvinna eller man ska du kunna gå till jobbet, tryggt förvissad om att dina anhöriga i behov av vård och omsorg får det stöd de har rätt till.

Marie Nilsson och Tobias Baudin

Som anställd ska du få möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för att hänga med. Och oavsett om du är kvinna eller man ska du kunna gå till jobbet, tryggt förvissad om att dina anhöriga i behov av vård och omsorg får det stöd de har rätt till.

Tidigare har man ibland talat om den offentliga sektorn som tärande och den privata sektorn som närande. Det får vara slut på det nu. Det handlar inte om huruvida vi har råd att satsa på industri och välfärd, utan om nödvändiga investeringar i det svenska samhällsbygget. Tillsammans bygger vi ett Sverige som håller ihop.