Att jobba tillsammans med en annan om man tycker att arbetsmiljön är läskig, kan vara ett alternativ om arbetsgivaren går med på det.

Det är inte helt lätt att svara på, menar Annika de Klonia, ombudsman, Hotell- och restauranganställdas förbund.

– Jag jobbar mycket med arbetsmiljöfrågor men jag har aldrig stött på denna fråga. Men jag tänker att det beror på vad man har för arbetsgivare hur frågan kan lösas.

Om man inte vill vara på jobbet när det spökar, är det arbetsvägran?
– Svårt att säga. Det skulle kunna klassas som arbetsvägran om det finns saklig grund. Men om arbetsgivaren håller med om att det spökar, så vet jag inte om det är saklig grund.

Kan man till exempel vägra ensamarbete om arbetsgivaren delar uppfattningen av olustkänslor kring arbetsplatsen?
– Om man är överens med sin arbetsgivare om att det här är en känsla som finns på arbetsplatsen, men som för den anställde innebär obehag, så är väl det bästa att man löser det tillsammans. Om det handlar om ett speciellt hotellrum, och det skulle kännas bättre att man just där är två och två, så fine, det borde vara ok om arbetsgivaren godtar det.

Och om inte?
– Om man tittar ur perspektivet att arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsmiljön är god för var och en så borde det gå att lösa. Självklart ska arbetsgivaren värna om vars och ens arbetsmiljö, men om man själv upplever att spöken är orsaken, ja, kanske, jag vet faktiskt inte, säger Annika de Klonia.

Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverket, menar också att det ligger på arbetsgivaren att hantera frågan:

– Om arbetstagare mår dåligt i arbetet behöver arbetsgivaren se och hantera det. Finns det arbetsmiljöbrister, är det arbetsgivaren som har ansvaret för att genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, säger hon.