Har alla koll på arbetsplatsens säkerhetspolicy? Tas händelser där det nästan sker en olycka på allvar och anmäls. Finns det en riskbedömning över vilka olyckor som skulle kunna inträffa?

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska minska risken för att någon blir sjuk eller skadar sig på jobbet.

Men många arbetsplatser brister i arbetet, visar en ny granskning från Arbetsmiljöverket.

Myndigheten har besökt nästan 1 700 arbetsplatser. 900 av dem, vilket är fler än hälften, fick anmärkningar som nu måste åtgärdas.

– Arbetsmiljöverket kommer att följa upp de som fått krav på förbättringar med förnyade inspektioner under januari och februari 2018, säger Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen, i ett pressmeddelande.

Inspektionerna har gjorts under två veckors tid och bland annat rört branscherna callcenters, hotell och restauranger, magasinering, information- och kommunikationsföretag, detaljhandel och konsultföretag.

Enligt Arbetsmiljöverket hade de större kedjorna inom detaljhandeln generellt ett bättre förebyggande arbete än de mindre.

– De stora kedjorna har ofta kompetens när det gäller förebyggande arbete och är rustade för att hantera sina risker. De har bra rutiner mot exempelvis hot och våld, hantering av snatterier, bemötande av kunder, introduktion av ny personal och förebyggande av belastningsskador, säger Nenad Jemelka, arbetsmiljöinspektör vid region Syd i pressmeddelandet.