Sent på måndagskvällen stod det klart, reglerna ändras för arbetare inom EU som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land.

Visserligen är förslaget en kompromiss, det ska ta hela fyra är att införa och transportsektorn ställs utsnför och ska få egna regler som EU ännu inte beslutat om.

Men det betyder ändå att en stor del av de arbetare från andra EU-länder som kommer hit har rätt till samma lön som svenska arbetare om de har samma kompetens och utför samma jobb.

Och det är ett mycket stort kliv framåt, både för att upprätthålla rimliga löner för all arbetskraft och för att undvika osund konkurrens mellan företagen.

Avigsidorna med den nuvarande utformningen – där bara minimilöner gäller – är uppenbara.

Att facken inte kan kräva lön enligt svenska kollektivavtal har gjort att utländsk arbetskraft använts för att dumpa lönerna.

Över två miljoner personer arbetar just nu tillfälligt i ett annat EU-land än sitt hemland, främst inom byggnadssektorn. Att använda denna kader av arbetskraft för att dumpa lönerna har i vissa fall satts i system och antalet uthyrda arbetare ökar ständigt.

Dessbättre har nu majoriteten såväl i EU-parlamentet som i EU:s ministerråd insett missförhållandena och enats om en ändring.

Och parallellt jobbar som sagt EU med nya bestämmelser för transportsektorn, den vid sidan byggbranschen mest utsatta branschen för lönedumpning. Även här finns förslag på ny lagstiftning som dock har lång väg kvar till beslut.

Det är tyvärr inte heller så att de planer som hittills presenterats för chaufförer har varit särskilt långtgående. Här finns väldigt mycket kvar att göra för att få in rimliga krav på vila och lön för chaufförer från andra EU-länder som kör för utländska åkerier.

Det som är både förvånande och skräckfyllt är att de svenska Allianspartierna sällar sig till den minoritet inom såväl EU-parlamentet som EU:s ministerråd som inte vill ha någon ändring till rättvis lönesättning för arbetare frän andra EU-länder, vare sig de jobbar i byggbranschen eller i andra LO-yrken.

Så sent som i fredags, tre dagar före omröstningen i EU:s ministerråd, försökte Allianspartierna stoppa den svenska regeringens hållning i frågan och gå emot förslaget.

Den borgerliga linjen förklarades i helgen av Liberalernas EU-parlamentariker Jasenko Selimovic i en debattartikel i Sydsvenskan där han häftigt angriper de nya reglerna.

Han anser bland annat att det blir för besvärligt att informera utländska företag om de svenska kollektivavtalen. Just Sverige har dock kommit mycket långt med att samla information, även digitalt, om våra kollektivavtal.

Vidare menar Selimovic att svenska byggjobbares löner inte alls har pressats ned av den utländska konkurrensen. tvärtom, skriver han.

Att lönerna inte pressats ned beror på den extremt kraftiga byggboom som Sverige nu är inne i sedan regeringen Löfven ökat takten drastiskt i bostadsbyggandet. Högkonjunkturen har alltså gjort att Byggnads har lyckats försvara lönerna trots låglönekonkurrens.

Selimovic tar också till det något udda argumentet att musiker på konserthus som ska gästspela i Sverige nu tvingas gå igenom en ny omfattande och avskräckande anställningsprocedur. Det är naturligtvis helt fel.

Gästspelande konsertmusiker kommer att fortsätta framträda över Europa som de alltid har gjort. Vad det nya direktivet handlar om är, som alla, även Selimovic, egentligen vet, LO-yrken med byggjobbare som största grupp.

Det är ytterligare ett skäl till att EU-behöver adekvata regler för dem som far till andra länder för att jobba. Sverige har nu så stora byggplaner att vi kommer att behöva byggjobbare från andra länder för att sjösätta dem.

Dessa arbetare hjälper Sverige att skapa en andra miljonprogramsvåg och är naturligtvis välkomna.

Men lika lön för lika arbete måste gälla för att hindra lönedumpning och osund konkurrens.