REPLIK. Ska vuxna människor själva kunna välja var de studerar? De allra flesta svarar nog ja på den frågan. Men inte Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Fahlén vill förbjuda vuxenutbildning på entreprenad. Inga andra aktörer än kommuner ska få bedriva vuxenutbildning.

I artikeln finns en berättigad kritik mot hur många kommuner genomför upphandlingar. Ofta ser de för mycket till möjligheten att minska kostnader och lägger för lite vikt vid kvalitet i utbildningen.

Rädslan för att göra fel, och få sin upphandling överprövad, leder till att en del inte vågar ställa krav på annat än lägsta pris.

Men det finns lysande undantag. Flera kommuner låter de studerande själva välja mellan fristående och kommunala aktörer. Med en auktorisation eller certifiering får anordnaren en kvalitetsstämpel. Utbildningarna utvärderas efter de resultat som uppnås.

De tuffa inträdeskraven tillsammans med den tydliga resultatersättningen till utförarna blir en garant för att resurserna användas på rätt sätt. Genom att arbeta så driver kommunerna utvecklingen i en riktning mot ständiga förbättringar och ökad kvalitet.

Min uppmaning till kommunerna är att studera dessa framgångsexempel. Nu befinner sig Sverige i en stark högkonjunktur. Företag och branschorganisationer återkommer med samma berättelser om kompetensbrist och rekryteringsproblem.

Det går helt enkelt inte att hitta alla de medarbetare som näringslivet behöver.

Samtidigt är över 300 000 personer arbetslösa. De saknar den utbildning och kompetens som krävs för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst nyanlända invandrare utan gymnasieutbildning.

Att utmåla utbildningsföretagen som problemet är därmed helt fel väg att gå

Fredric Skälstad, Almega

Därutöver skapar ny teknik hundratusentals nya jobb, samtidigt som gamla försvinner. Många kommer att vara tvungna att byta inriktning på sina karriärer för att kunna hänga med i utvecklingen. Det ställer enorma krav på omställning, utbildning och kompetensutveckling i arbetslivet.

Kompetensbrist, integration och teknikutveckling är utmaningar som bara kan mötas med samarbete, fler utbildningsaktörer och mer innovation i utbildningssystemet.

Att utmåla utbildningsföretagen som problemet är därmed helt fel väg att gå.

Om all vuxenutbildning ska bedrivas av kommunerna går vårt land miste om alla innovativa utbildningsföretag som står för dagens och morgondagens lösningar. I stället för högre kvalitet blir det mer likformighet.

De största förlorarna blir alla studerande som går miste om utbildningar som faktiskt leder till jobb.