Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Även här finns vittnesmål om hur problemet sopas under mattan.
Klockan 10.30 i dag ska ledamöterna i Strasbourg ge sin syn på hur sexuella trakasserier och övergrepp bekämpas inom EU.

För EU-kommissionen deltar svenska handelskommissionären Cecilia Malmström med ett uttalande.

Sedan flera europeiska tidningar och nyhetssajter berättat om vittnesmål från nuvarande och tidigare personal i parlamentet sade sig talman Antonio Tajani i måndags vara ”chockad”.

– Det är helt oacceptabelt att sådana händelser inträffar i det här huset. Även ett enda fall är ett för mycket, sade Tajani.

Att han i ett pressuttalande efteråt hävdade att parlamentets särskilda kommitté som handhar liknande frågor inte fått in några ”formella anklagelser om sexuella trakasserier” har dock väckt uppmärksamhet.

Nyhetssajten Politico Europe har exempelvis fått ta emot över 30 vittnesmål om allt från trakasserier till våldtäkter med koppling till parlamentet. Fyra av dem säger sig dessutom ha anmält händelserna till parlamentets ledning.

– Jag kände mig helt vilsen. Även efter att jag fått viss hjälp så blev jag aktivt avrådd från att gå till polisen, berättar en av dem — en assistent till en parlamentsledamot — om en händelse som ska ha inträffat i fjol.

Från parlamentets sida säger dock taleskvinnan Marjorie Van den Broeke till Politico endast att de inte kan kommentera några enskilda händelser, men att fall av sexuella trakasserier och angrepp inträffat under senare år och att ”lämpliga åtgärder” vidtagits.

Offentligt har dock främst annat än sexuella trakasserier uppmärksammats, som i oktober i fjol, då brittiska Ukip-ledamöterna Steven Woolfe och Mike Hookem drabbade samman i ett slagsmål i Strasbourg.

En månad senare fick svenske ledamoten Jasenko Selimovic (L) en formell reprimand från parlamentet för psykiska trakasserier mot fyra tidigare assistenter.

Selimovic hävdar dock fortsatt sin oskuld och har drivit fallet vidare till EU:s domstol.

Wiktor Nummelin/TT

Trakasserier i EU-parlamentet

EU-parlamentet inrättade 2015 en särskild kommitté för att granska anklagelser om trakasserier mot parlamentsledamöternas personal. I reglerna sägs att ”varje ackrediterad parlamentsassistent som upplever ett problem som kan utgöra ett fall av trakasserier” har rätt att vända sig till kommittén. Den har i enrum skyldighet att höra såväl den anklagande som den anklagade och andra medarbetare eller parter i fallet.

I arbetsordningen heter det också att ”kommittén ska arbeta helt självständigt, oberoende och konfidentiellt. Dess överläggningar ska vara hemliga”. En slutrapport ska lämnas till talmannen som beslutar om vilka eventuella åtgärder som ska vidtas.

Kommittén består av fem personer: tre parlamentsledamöter samt representanter för parlamentsassistenterna och parlamentets administration.

Beslutet kan överklagas inom två veckor. Om så sker har talmannens kansli fyra veckor på sig att besluta om att ”upphäva, fastställa eller reducera” det utdömda straffet.

Källa: EU-parlamentet