Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Lika lön för samma arbete och max 18 månades utstationering utan att helt omfattas av värdlandets regler.

Det är kontentan av den överenskommelse EU:s medlemsländer nått gällande personer som jobbar tillfälligt i andra länder än det egna.

Regeringen gläds åt överenskommelsen, men Moderaternas EU-parlamentariker Christofer Fjellner är inte lika positiv.

– Man påstår att det nya förslaget ska bekämpa den lönedumpning som pågår. Låt oss anta att det finns en sådan, även om jag mest tror att det är en myt. Det är ändå ett uselt argument för att ändra utstationeringsdirektivet, säger han.

Han menar att byggarbetare i Sverige redan har så pass höga löner att man inte kan tala om någon press nedåt på lönenivåerna, och att de som bryter mot dagens regler kommer att fortsätta göra det.

– De som sket i den förra lagen kommer ju givetvis att strunta i den nya lagen, särskilt om den blir mer komplicerad, tror Christofer Fjellner.

Europafacket, EFS, är också kritiskt. I ett pressmeddelande skriver facket, som representerar 60 miljoner löntagare i Europa, att många kollektivavtal riskerar att inte inkluderas i det nya direktivet. Dessutom skriver EFS att ”överenskommelsen inte innehåller tillräckliga garantier för utbetalningar av ersättningar”.

Från fackligt håll i Sverige är tongångarna desto mer positiva. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson menar att EU måste förändra sina regler om EU ska ha någon legitimitet bland vanligt folk.

– Så länge EU använts som ett verktyg för att jävlas med människor så kommer folk att vara emot EU. Det har Fjellner helt missat. Det är inte konflikten mellan EU-länderna som är den viktiga utan hur medborgarna ser på EU, säger han.

Karl-Petter Thorwaldsson är i huvudsak är positiv till uppgörelsen men gillar inte att det ska ta fyra år innan den ska genomföras. Det är också oroande att alla länder inte ställt sig bakom och att förhandlingar kan påverka resultatet, menar han.

– Men det är ett bra steg i rätt riktning.

Johan Lindholm, ordförande i fackförbundet Byggnads, inte är helt övertygad än, men ändå försiktigt positiv.

– Vi är nöjda över att det finns en bred överenskommelse och att politikerna faktiskt har lyssnat på oss. Det bådar gott, men jag tänker inte ropa hej förrän medlemmarna därute ser en konkret förbättring på svenska byggen, säger han.

På Transport är man också avvaktande. Transportsektorn ska nämligen regleras i en specifik EU-lagstiftning. Frågan om vilket land man är utstationerad i när det gäller en internationell transport är mer komplicerad än exempelvis en byggarbetare som jobbar på en specifik arbetsplats.

Men Magnus Falk, internationell sekreterare på Transport, tror ändå att beskedet som kom i dag kan verka positivt på chaufförernas villkor.

– Jag är väldigt glad över att de är överens om principerna när det gäller lika ersättning och lika villkor för lika arbete, men sen stör det mig så klart att rådet har sagt att chaufförerna ska undantas till dess att den sektorsspecifika lagstiftningen är på plats, säger han.

Han hoppas nu att det blir fart på processen också för transportsektorn.

– Eftersom principen är klar borde man kunna få fram den sektorsspecifika lagstiftningen samtidigt som den här kommer på plats. Allt annat vore skandal.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv tycker dock, liksom Moderaterna, att beskedet är negativt.

– Vi tycker att det här är väldigt olyckliga ändringar. Det kommer att innebära ökade kostnader, en ökad regelbörda och en ökad osäkerhet om rättsläget. Jag kan inte se att det gynnar varken företagen eller deras anställda, säger Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

Är det inte bra för svenska företag att det blir svårare för utländska företag att komma hit och konkurrera med sänkta löner?
– Gränsöverskridande samarbeten i projekt blir både vanligare och viktigare, så företagen måste samarbeta med utländska företag. När det gäller lönedumpning kan inte vi se att det kommit några konkreta bevis på det i Sverige.