Höjd åldersgräns för den tidigaste pensionsåldern från 61 till 63 år samt att lagen om anställningsskydd (las) ska gälla till 69 år, istället för 67, det är några av förändringarna som diskuteras inom pensionsgruppen.

Socialminister Annika Strandhäll (S) hoppas kunna lägga fram förslagen i en proposition under nästa år, vilket Dagens Nyheter var först att rapportera om.

Enligt Strandhäll är parterna i princip överens, undantaget Svenskt Näringsliv som inte vill se att las-gränsen flyttas upp, men där pågår förhandlingar.

Men ytterligare en part som gör tummen ner till förslaget är fackförbundet Kommunal.

– För väldigt många medlemmar, undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, som nu jobbar och funderar på hur man ska orka jobba till 65 år eller 67 år så kan det kännas som ett hån när politikerna börjar prata om att jobba till 69, säger ordföranden Tobias Baudin till TT.

Enligt honom är snittåldern för när medlemmarna i Kommunal går i pension strax över 63 år. Anledningen är den tuffa arbetsmiljön med otrygga arbetsvillkor och för få händer inom vård och barnomsorg.

– Det känns som väldigt verklighetsfrånvänt för medlemmarna när det börjar pratas om att jobba till 69.

För att kunna höja pensionsåldern krävs att både arbetslöshetsförsäkringen och sjukersättningen (det som tidigare kallades förtidspension) höjs till 67 år, enligt Baudin.

– Det har varit en viktig grundförutsättning för oss som part på svensk arbetsmarknad att innan vi börjar prata om att jobba längre än till 67 så måste trygghetssystemen följa med upp.

Det känns som väldigt verklighetsfrånvänt för medlemmarna när det börjar pratas om att jobba till 69

Tobias Baudin

Dessutom måste regelverket kring sjukersättningen ses över, så att fler kan få den. Enligt Baudin skulle hans medlemmar kunna få upp sin pension med i snitt cirka 10 procent om de under de sista åren kunde nyttja sjukersättningen.

– Vi har OECD-världens tuffaste regler för att få sjukersättning. Det anser vi inte vara rimligt, säger Baudin.

Och enligt honom står inte Kommunal ensamt om kraven på att arbetslöshetsförsäkringen och sjukersättningen måste justeras innan en höjd pensionsålder kan genomföras.

– LO överlag har nog en bred samsyn, säger han.

Även fackförbundet Unionen vill se förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och sjukersättningen.

– De offentliga systemen måste hänga med. Man kan inte förvänta sig att folk ska jobba längre utan att få fördelarna av det man hjälper till att finansiera via skatter och sociala avgifter, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Han ser också signaler från regeringen att en anpassning är på gång.

– Jag skulle bli mycket förvånad om det inte blev så, säger han.

Tina Remius Strömberg/TT

Pensionsgruppen

• Pensionsgruppen består av företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

• Partierna har tidigare ställt sig bakom pensionsöverenskommelsen. Den omfattar hela ålderpensionssystemet: inkomstpension, premiepension och garantipension.

• Ordförande för pensionsgruppen är socialminister Annika Strandhäll.

• Gruppen ska samråda i frågor som gäller pensionsreformen och ta initiativ till justeringar i pensionssystemet när det finns behov av sådana. För att kunna ändra delar av pensionssystemet måste samtliga sex partier stå bakom förändringen.

Källa: Regeringen