Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

En fjärdedel av Italiens befolkning bor i områdena.
De grupper som kampanjat för ökat självstyre i Lombardiet och Veneto har utropat seger i folkomröstningen. Över 95 procent röstade ja, i båda regionerna, enligt regionpresidenterna.

Valdeltagandet bedöms ha varit 58 procent i Veneto, där stödet för ökat självstyre är större. I Lombardiet ska omkring 40 procent ha röstat.

Regionerna vill ha större makt över infrastruktur, miljöfrågor, vård och utbildning men strävar inte efter självständighet.

– Vi kan nu skriva ett nytt kapitel. Regionerna som frågar efter mer makt kommer att få det, säger Lombardiets regionale president Roberto Maroni.

– Jag kommer att åka till Rom och fråga efter mer makt och resurser, inom ramen för nationell enighet.

Till skillnad från folkomröstningen i Katalonien i Spanien så hölls söndagens italienska omröstningar i enlighet med grundlagen och med det nationella styrets godkännande. Men de är bara rådgivande, inte bindande.

De två välmående regionerna står för en tredjedel av Italiens ekonomi, som i sin tur är eurozonens tredje största. Lombardiet, med finansiellt viktiga Milano, står för 20 procent medan Veneto, med turistmagneten Venedig, står för 10 procent.

I båda regionerna finns ett utbrett missnöje med att invånarnas inbetalda skatter går till fattigare delar av Italien.

– Lombardiet och Veneto styrs effektivt och samhällets service fungerar bra, mycket bättre än i andra regioner. Därför tycker jag att vi borde ha mer självstyre, säger Massimo Piscetta, som röstade utanför Milano.

Resultatet väntas gynna högerextrema partiet Lega Nord, som styr i båda regionerna.

Hackerattacker mot röstningssystemet ska ha fördröjt de slutgiltiga resultaten.