Arbetsmiljöverket hade efter att ha upptäckt bristen  begärt att företaget skulle betala en sanktionsavgift.

Företaget överklagade, med hänvisningen till att det var den enskilda byggnadsarbetaren som brustit, berättar tidningen Byggindustrin. Personen hade kvitterat ut sin sele, men använde den inte vid tillfället.

Men det går inte att komma undan sitt arbetsgivaransvar för arbetsmiljön, och företaget får inte heller den nedsättning av avgiften man yrkat på.

Sanktionsavgiften sätts i relation till företagets storlek och kan variera mellan 1 000 kronor och en miljon. För Veidekke med fler än 500 anställda landade summan på 400 000 kronor.

Arbetet har tidigare i år skrivit om att just företagen bär ansvaret för säkerhetsbrister – även om den anställde har slarvat. Domstolarna ställer sig bakom Arbetsmiljöverkets tolkning av lagen.