Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

De flesta dödsfallen som kopplas till föroreningar sker i hjärtsjukdomar, stroke och lungcancer.

Under 2015 dog nio miljoner som en följd av föroreningar, och Indien toppar statistiken. Också i länder med en snabb ekonomisk utveckling som Pakistan, Kina, Bangladesh och Madagaskar är dödstalet högt.

Studien har publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet, och har gjorts med stöd av FN och Världsbanken.