Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I måndags frihetsberövade en spansk domstol två ledande företrädare för den katalanska självständighetsrörelsens medborgarorganisationer.

Jordi Sanchez, som leder Catalan National Assembly (ANC) och Jordi Cuixart, ordförande i Omnium Cultural, hålls fängslade utan borgen, anklagade för uppvigling.

De utreds för misstanke om brott i samband med en fredlig protestdemonstration den 20 september, i slutet av vilken de uppmanade demonstranterna till fortsatt lugn. Det är uppenbart att de inte sitter i fängelse för något annat än för sina politiska uppfattningar.

Spanien har ett politiskt problem i Katalonien som inte kommer att försvinna genom polisens och domstolars agerande, som tyska Konrad Adenauer Stiftung nyligen uttryckte saken i en rapport.

Spaniens premiärminister Mariano Rajoy har sagt nej till alla former av dialog för att dämpa spänningarna med Katalonien, och har på detta sätt bryskt avvisat den utsträckta handen från Kataloniens president, Carles Puigdemont.

Denne har, efter kontakter med olika internationella aktörer, beslutat att självständighetsförklaringen inte ska träda i kraft omedelbart, för att därmed underlätta en villkorslös dialog. Genom att börja aktivera procedurerna för upphävandet av Kataloniens regionala självstyre har Spaniens regeringschef tydligt förkastat möjligheten till medling i konflikten, vilket föreslagits av Kataloniens president.

Det är uppenbart att de inte sitter i fängelse för något annat än för sina politiska uppfattningar

Albert Royo-Mariné

I vad som praktiken var ett fullbordat faktum skickade den spanske regeringen en formell notifiering (ett fax) med krav om ett återkallande av den vilande självständighetsförklaringen senast torsdag den 19 oktober.

Om den katalanske presidenten inte gör detta kommer den spanska regeringen, med stöd av det största oppositionspartiet, att upphäva det katalanska självstyret och eventuellt fängsla medlemmar av den katalanska regeringen.

Det är helt uppenbart att detta skulle innebära en oerhörd eskalering av spänningen i denna konflikt och det skulle provocera hundratusentals katalaner att demonstrera på gator och torg för att försvara Kataloniens självstyre och institutioner.

Med detta steg har premiärminister Rajoy brutalt avvisat den katalanske presidentens gest, vilken hade förbryllat många katalaner som hade trott att utgången av folkomröstningen den 1 oktober hade gett ett klart mandat att förklara självständighet, i synnerhet efter att de stoiskt hade uthärdat batongslag och annat fysiskt våld från den spanska polisen när de köade för att fredligt utöva sin demokratiska rätt att rösta.

I stället för att ta emot den utsträckta handen och vidta åtgärder för att minska spänningen har den spanska regeringen ökat trycket och tvingat in den katalanska regeringen i en återvändsgränd.

Det fanns många gester som premiärminister Rajoy kunde ha gjort för att minska spänningen i denna kris, men som han valde att inte göra.

Han kunde ha återkallat de 10 000 poliser som skickats ut för att stoppa folkomröstningen, och som fortfarande är förlagda på tre stora kryssningsfartyg i Barcelonas och Tarragonas hamnar. Dessa poliser har gjort sig skyldiga till vad Human Rights Watch bedömde vara ett oproportionerligt användande av våld mot fredliga medborgare, av vilka 883 skadades.

Den spanska regeringen kunde också ha avbrutit åtalen som den inlett mot valda katalanska politiker. Talmannen i det katalanska parlamentet har åtalats på tre punkter för att ha tillåtit en debatt om självbestämmande i parlamentet.

Den tidigare presidenten i Katalonien har förbjudits att inneha politiska ämbeten i två år och har gjorts personligen ansvarig att återbetala kostnaderna (mer än 5 miljoner euro) för den informella konsultationen om självständighet som genomfördes under hans presidenttid 2014.

Borgmästarna i 800 katalanska byar och städer åtalas också för att ha medverkat i folkomröstningen den 1 oktober. Och mer än 200 katalanska myndigheters och organisationers webbplatser har stängts ned och många ungdomar åtalas också för att ha upprättat kopior av de stängda webbplatserna.

Den spanska regeringen har uppenbarligen inget intresse alls av att bidra till avspänning

Albert Royo-Mariné

Premiärminister Rajoy har inte använt någon av dess möjligheter, vilka säkerligen skulle ha dämpat spänningen. I stället har han sänt ett ultimatum till den katalanska regeringen: antingen kapitulerar ni eller också arresterar vi er.

Den spanska regeringen har uppenbarligen inget intresse alls av att bidra till avspänning. Vad de vill är att uppnå 100 procent av sina mål.

Inför ett sådant dystert scenario ber nu vanliga medborgare, arbetare, företagare – ja alla katalaner – våra internationella motparter som har uppmanat till dialog, och som nu har sett den katalanska regeringens gester för att minska spänningen, att uppmana den spanska regeringen till en motsvarande hållning.

Europeiska rådets möte nu på torsdag och fredag, där alla EU:s stats- och regeringschefer samlas, kan vara det sista tillfället att begära att Rajoy tar steg för framåt för att dämpa denna kris innan det definitivt är för sent.

EU borde vara den första att påminna sina egna medlemmar om det faktum att misshandla fredliga väljare, stänga ned webbplatser och hålla politiska fångar inte är förenligt med en modern demokrati.