Den svenska modellen skapar ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Sedan decennier tillbaka har modellen stått som en garant för en lönebildning som går i takt med samhällets ekonomiska tillväxt samtidigt som den skapat villkor för arbetare som innebär trygga anställningsvillkor och schyssta löner reglerade genom kollektivavtal.

Dessvärre kan vi i dag konstatera att utvecklingen av den svenska modellen gått åt fel håll och att det i många fall saknas ordning och reda med försämrade arbetsvillkor som följd.

Det finns exempel på byggen där arbetare från andra länder inte har det skydd och rättigheter som inhemska arbetare har.

Det drabbar inte bara den enskilde arbetaren utan även de företag som sköter sig och inte vinner upphandlingarna på grund av att konkurrensens sätts ur spel med hjälp av dumpade villkor.

I förlängningen drabbar detta även givetvis vårt generella välfärdssystem som genom att hämta hem lägre skatteintäkter från företag (lägre skatter och avgifter) och arbetstagare (lägre löner) får mindre resurser.

…utvecklingen av den svenska modellen har gått åt fel håll och i många fall saknas ordning och reda med försämrade arbetsvillkor som följd

Peter Hultqvist och Kim Söderström

Vårt medlemskap i EU har inneburit många fördelar men även nackdelar. EU:s konkurrenslagstiftning och den situation den lett till på många svenska byggarbetsplatser är en av nackdelarna.

Byggnads och Socialdemokraterna tror på konkurrens men inte på konkurrens genom försämrade villkor för arbetare. Vi vill att svenska och utländska företag konkurrerar om jobb i Sverige men det ska vara konkurrens genom kvalitet och inte med lönedumpning.

Alltför länge har synsättet ”lägst pris vinner” varit allenarådande och skickligt framförts av allehanda högerlobbyister.

Vår absoluta ståndpunkt är att om vi vill skapa en långsiktigt hållbar och jämlik utveckling i samhället så måste även andra faktorer vägas in.

Stat, kommuner och landsting upphandlar varor och tjänster för en kostnad om cirka 600 miljarder kronor om året. Det är cirka en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt.

Genom tydliga krav vid offentlig upphandling kan vi tillsammans utveckla den svenska modellen med schyssta villkor på svensk arbetsmarknad

Peter Hultqvist och Kim Söderström

Hur vi bestämmer oss för att använda dessa pengar kommer att få effekt på svensk arbetsmarknad. Genom tydliga krav vid offentlig upphandling kan vi tillsammans utveckla den svenska modellen med schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.

Därför vill vi:

• Att upphandlingar som finansieras med våra gemensamma skattemedel ska bidra till ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

• Att upphandlingar ska värna kvalitet och trygghet för löntagare.

• Att lägsta pris inte ska vara det enda och avgörande kriteriet vid val av leverantörer inom offentlig upphandling.

För att uppnå detta är Byggnads Gävledala och Socialdemokraterna i Dalarna överens om ett gemensamt handslag som fastslår följande;

• Att kollektivavtal krävs vid offentlig upphandling.

• Att, givet ovan, om leverantör bryter mot kollektivavtalet, ska upphandlat avtal rivas upp.

• Att leverantörer med egen arbetskraft prioriteras.

• Att det ställas krav på lärlingsutbildningsplatser och praktikplatser för yrkesutbildningselever.

Vi är fast övertygade om att tydlighet krävs för att stärka tryggheten och villkoren för löntagare på svenska arbetsplatser. Inga fler broras!

Byggnads Gävledala och Socialdemokraterna i Dalarnas gemensamma handslag är tydligt med att våra gemensamma skattemedel ska användas för att stärka den svenska modellen inte för att sätta den ur spel.