Som ett led i den långdragna konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn riktar nu Hamnarbetarförbundet nu ny kritik mot arbetsgivaren APM Terminals.

Förbundet anser att arbetsgivaren kringgår återanställningsrätten. Detta genom att låta uppsagda hamnarbetare komma tillbaka till arbetet, men då som timanställda eller via bemanningsföretag.

– Förra veckan använde man behovsanställd timpersonal motsvarande över 28 heltidstjänster och i dag har alltså ytterligare tolv fastanställda hamnarbetare fått sparken. Det råder alltså ingen brist på arbete, vilket normalt är ett krav för att få göra sig av med personal. Det är anmärkningsvärt att ett företag tillåts agera så här i en offentligt ägd hamn, säger Erik Helgeson, talesperson för Hamnarbetarförbundet, i ett pressmeddelande.

Enligt Hamnarbetarförbundet har ett 80-tal hamnarbetare fått sluta sedan den sista augusti i år.

Förbundet pekar samtidigt på att tio tidigare uppsagda hamnarbetare i dag börjar sina nya anställningar på ett bemanningsföretag.

Enligt förbundet ska de göra samma jobb på samma tider som tidigare.

Förbundet anser att den arbetsbrist som arbetsgivaren lyft för att motivera uppsägningar inte existerar och att de uppsagda nu får jobba kvar fast med otryggare och sämre villkor.

Kritiken är ett led i den stora strid som pågått mellan parterna länge.

I juni varslade APM Terminals, som bedriver verksamheten i hamnen, 160 anställda om uppsägning. Företagets vd Henrik Kristensen förklarade varslet med ”stora volymminskningar”, som en följd av konflikten.

Anders Möller, vice ordförande i Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborgs hamn, menade att det snarare handlade om arbetsgivarens lockout och ovilja att göra upp med förbundet.

I korta drag bottnar konflikten i att fackförbundet vill ha mer inflytande på arbetsplatsen i frågor som gäller kollektivavtal, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Arbetsgivaren har kollektivavtal med Transport, samtidigt som de flesta hamnarbetare är med i Hamnarbetarförbundet.

Eftersom inte Hamnarbetarförbundet har tecknat kollektivavtalet är de inte heller bundna av fredsplikt.

De två utsedda medlarna i konflikten avslutade medlingen i somras, eftersom de ansåg att ”alla möjligheter till en framgångsrik medling har uttömts”. Flera mål med koppling till konflikten har nu nått Arbetsdomstolen.

Arbetet söker arbetsgivaren för en kommentar.