Arbetet Global

Få nyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global Erik Larsson

Så hög var arbetslösheten i OECD-länderna under andra kvartalet 2017.

Som visas i diagrammet ligger svensk arbetslöshet högre än snittet för OECD-länderna, men lägre än EU-snittet. Högst arbetslöshet av alla, enligt OECD, har Grekland med 21,6 procent.