Det är Afa Försäkring som har gjort en ny sammanställning av vad som orsakar arbetsolyckor för anställda inom handel och restaurang.

2010 var 40 procent av det totala antalet allvarliga arbetsolyckor i branschen orsakade av hot- våld eller rån. 2016 hade andelen minskat till drygt 25 procent.

Än i dag toppar dock dessa arbetsolyckor statistiken över de allvarliga arbetsolyckorna i handeln, alltså där sjukskrivningen efteråt är längre än en månad.

Men totalt sett är fallolyckor av olika slag den vanligaste arbetsolyckan inom handel.

Även inom restaurangbranschen är en fallolycka den vanligaste arbetsolycka som leder till sjukskrivning. Här är dock brännskador den vanligaste orsaken till de längre sjukskrivningarna.

Muskel- och ledbesvär har länge varit den dominerande sjukdomen som leder till sjukskrivningar inom handeln, men sedan 2014 är psykiska sjukdomar en vanligare diagnos, och utgör runt 35 procent av alla sjukskrivningar.

Inom restaurang är fortfarande muskel- och ledbesvär vanligast.

Båda branscherna har en mycket hög andel unga anställda, 2015 var 30 procent 25 år eller yngre.

Vissa olyckor är vanligare i denna unga åldersgrupp, till exempel att bränna sig eller skära sig på kniv eller annat i restaurang.

Å andra sidan syns det också i statistiken att läkförmågan är bättre i denna unga grupp, som efter en olycka inte i lika hög grad som de högre upp i åldrarna behöver en lång sjukskrivning.

Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang

Rapporten baseras på Afa försäkrings skadedatabas, som omfattar skadeanmälningar från 4,5 miljoner arbetstagare med kollektivavtal. Rapporten i sin helhet går att ladda ned från https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/dokument/.