Det handlar om två arbetsrättsliga fall som nu tagit sig ända till EU-domstolen, skriver nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt från Stockholms universitet. Båda tar upp anställningsvillkor för en spansk pilot och flera anställda i ett irländskt bemanningsföretag som hyrdes ut till Ryanair. I den spanska pilotens anställningsavtal stod bland annat att han var skyldig att bo på mindre än en timmes avstånd från hans stationeringsort nära en belgisk flygplats. I avtalen stod också att alla tvister skulle avgöras i irländsk domstol.

Men i båda fallen väckte de anställda talan i belgisk domstol. Ryanair hävdade då att processen skulle föras i irländsk domstol, eftersom arbetsgivaren ansåg att arbetet utfördes på irländsk mark eftersom flygplanen är registrerade där, och anställningarna hade ”en nära anknytning till Irland”.

EU-domstolen slår dock fast att det inte finns något som skiljer flygpersonal från andra arbetstagare i transportbranschen när det gäller var man ”vanligtvis arbetar”. Utan det handlar bland annat om att se var personal utgår ifrån och vart de landar efter sina uppdrag, var instruktioner delas ut och var arbetsredskapen tillhandahålls.