”En jävla smäll”. Så beskriver ett vittne dödsolyckan som ägde rum i början av november 2014.

Det var vid byggandet av Fortums nya värmeverk som den 40 ton tunga plåtväggen plötsligt rasade. Väggen träffade en skylift där en person arbetade.

Skyliften föll i sin tur ner över två personer på marken. Två personer miste livet och en skadades allvarligt och snabbt inleddes en förundersökning om arbetsmiljöbrott.

Snart tre år senare utreds fallet fortfarande. Utredningen är komplicerad och bedrivs i två separata länder, Sverige och Polen, berättar åklagaren Gunnar Jonasson.

– Intentionen är att om det ska det bli någon rättegång så kommer den att ske i Polen. Det eftersom eventuella misstänkta, målsägande och förhörspersoner till en övervägande majoritet finns i Polen, säger han.

Just nu väntar Gunnar Jonasson på besked från polska myndigheter om huruvida det blir någon rättegång eller ej.

Materialet som framkommit i den svenska polisens tekniska utredning är översänt i ett internationellt samarbete.

Är det troligt att det blir en rättegång i Polen?
– Jag kan inte spekulera i det eftersom jag inte är så insatt i deras detaljer. Jag får reda på det när de redovisar ärendet. Då får jag också möjlighet att bedöma om man ska göra några fler åtgärder i Sverige.

Och om de lägger ner ärendet?
– Då måste jag ju göra en bedömning om varför. I dagsläget gör jag bedömningen att om det ska genomföras någon form av rättegång så är det i Polen.

Hur vanligt är det att rättegångar efter olyckor i Sverige sker i andra länder?
– Det har väl förekommit några gånger under min karriär. I det här fallet minns jag att polackerna redan någon dag efter olyckan inledde en parallell förundersökning.

Två dog, en skadades

• Två polska arbetare avled och en skadades svårt under rasolyckan på Fortums biogasanläggning i Hjorthagen i Stockholm i november 2014.

• De avlidna arbetade för den österrikiska entreprenören Andritz.

• En liknande olycka hos samma entreprenör skedde bara två månader tidigare på en arbetsplats i Växjö. Enligt Byggnads kunde dödsolyckan kanske ha undvikits om den tidigare olyckan rapporterats till Arbetsmiljöverket.