– Det är viktigt att det finns ett moget ledarskap, god kommunikation och en balans mellan ansträngning och belöning, säger Eva Vingård, professor emerita i Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

I enkäten, som gjorts på uppdrag av byggföretaget Skanska, har många svarat att fler medarbetare är en viktig faktor för ett ökat välbefinnande.

Eva Vingård anser dock inte att det per automatik skapar en bättre arbetsplatsmiljö.

– När man upplever att arbetsbelastningen är för hög drar vissa ibland slutsatsen att arbetsstyrkan är för liten. Ofta rör det sig i själva verket om att organisationen inte fungerar och då spelar det ingen roll om man anställer fler.

Att ha tydliga gränser mellan arbete och fritid är en annan viktig faktor. I en tid där smarta telefoner och surfplattor gör att vi är uppkopplade dygnet runt har förutsättningarna för arbetet förändrats.

– I dag finns det många som inte behöver stämpla in och ut på givna klockslag. Att kunna sköta vissa arbetsuppgifter från hemmet innebär större möjligheter för att exempelvis hämta och lämna på förskola, säger Eva Vingård.

Men det finns också potentiella fallgropar som kan försämra människors psykiska hälsa.

– Här kommer vi återigen tillbaka till vikten av tydlig kommunikation. Man måste tala om vilka rutiner som finns för exempelvis mejl. Bara för att ett jobbmejl dimper ner vid 23 betyder inte det att man måste svara inom en kvart. Sådant måste arbetsgivaren göra klart.

Eva Vingård anser att man måste ha en rimlig bild av vad man kan tänkas hinna med och inte.

Stress kan bero på att människor har orealistiska idéer om hur mycket det går att pressa in under dygnets 24 timmar.

– Är man en småbarnsförälder som dessutom jobbar heltid måste man förlika sig med att det finns andra saker som man måste prioritera bort.

Klas Widestrand/TT

Så gjordes undersökningen

Enkätundersökningen gjordes av Sifo på beställning av Skanska och genomfördes i april 2017. Sammanlagt deltog 1 114 personer från hela landet. De fick svara på följande flervalsfrågor:

• Anser du att din arbetsgivare jobbar aktivt för de anställdas mentala välbefinnande?

• Vilken av följande åtgärder tycker du att din arbetsplats bör införa för att förbättra det mentala välbefinnandet?

• När du mår dåligt eller känner dig stressad av ditt jobb, vad prioriterar du bort?

Källa: Skanska