Psykisk hälsa på arbetsplatsen är årets tema på Världsdagen för psykisk hälsa. Runtom i Sverige och i hela världen uppmärksammas dagen på olika sätt.

Försäkringskassan uppmärksammar den med statistik kring utvecklingen i Sverige, alltjämt dyster men med en liten ljusglimt.

Mellan 2011 och 2017 fördubblades sjukskrivningar som har psykiska grund i Sverige. De står för 46 procent av alla sjukskrivningar.

Ett litet hopp kan ses i årets siffror, då en minskning av alla – och även psykiskt – grundade sjukskrivningar har kunnat skönjas enligt Försäkringskassans analytiker Ulrik Lidwall.

I Sverige har Dalarnas län högst andel sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, lägst andel har Norrbottens län. Kvinnor i offentlig sektor är överrepresenterade i statistiken.

I Malmö hålls idag en heldag med seminarier i kommunens regi med särskilt fokus på ungas psykiska hälsa.

Samtidigt träffar parterna i dag medarbetare på Socialdepartementet som en uppföljning på löftena om att arbeta med friskare arbetsplatser.

Dessa löften gavs i samband med att regeringen drog tillbaka förslaget om utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna.

På Twitter kan man följa hur Världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammas i andra länder under hashtag #WorldMentalHealthday

World Mental Health Day

Världsdagen för psykisk hälsa instiftades 1992 av World Federation for Mental Health. Dagen har varje år ett särskilt fokus och 2017 är det arbetslivet.