Konflikten handlar om hur låglönesatsningen i årets avtal ska tillämpas på Samhall, som har arbetstagare från LO-facken Fastighets, IF Metall, GS, Handels HRF, Kommunal och Seko.

Satsningen gäller anställda som tjänar mindre än 24 000 kronor i månaden, vilket nästan alla anställda på Samhall gör. Parterna är oense om hur satsningen ska fördelas.

Medlare är Olle Hammarström och Malte Eriksson. Malte Eriksson bekräftar för Arbetet att ett bud har lämnats på tisdagen och att parterna ska svara klockan 17.

LO-förbundens varsel lades den 2 oktober och innebär blockad mot övertid, mertid och nyanställningar inom hela Samhall från och med på torsdag den 12 oktober.