Plats: svensk landsbygd. Människorna har lämnat städerna och är på flykt.

Vad som hänt anar vi men får aldrig veta, mer än att det pågår ett krig mellan reguljära styrkor och motståndsfickor.

Trängd mellan de stridande förbanden försöker civilbefolkningen likt vatten runda dem. En vän går inte att skilja från en fiende, ingen litar längre på någon.

I Jerker Virdborgs roman Sommaren, syster är syskonen Anna och Erik huvudpersoner. De orienterar sig i landskapet utan karta men med kompass.

I öppningskapitlet gör de en vapenaffär i en lada på landet.

Anna är den luttrade och drivande, som inspekterar vapnen och köpslår. Erik å sin sida iakttar, är oskuldsfull och tillbakadragen.

Radhuslängan i Borås där syskonen vuxit upp är ett minne blott, i stället befinner de sig mitt i naturen, bortom civilisationen.

Jerker Virdborg stuvar om verkligheten och drar läsaren med på en vandring där den modernitet och trygghet vi vant oss vid inte längre gäller.

Det skulle kunna vara 1940-tal likaväl som nutid eller en näraliggande framtid. Tiden är inte det viktiga utan tillståndet.

Känsligt gestaltas vad som påminner om tv-bilder av människor på flykt genom Europa 2015; romanen levandegör hur det skulle vara att tvingas lämna allt du äger och drivas ut i en människoström på vägarna.

Gåtfullt och suggestivt målas landskapen fram där syskonen rör sig på flykt längre inåt landet. Där och då förnimmer läsaren solljuset, känner vätan och hör vinden i trädkronorna.

Persongestaltningen däremot blir mer begränsad – trots att boken marknadsförs som en roman om syskonkärlek.

Stumma porträtt, Eriks lillgamla berättarröst som spiller över i dialogen…

Sommaren, syster är en alltför lång vandring som tillstramad kunde behållit förväntningarna från den lovande romanöppningens hotfulla stämning.

Roman

Sommaren, syster
Jerker Virdborg

Albert Bonniers förlag