Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Rapporten från ETF om våld och trakasserier mot kvinnor i transportsektorn visar att är mycket vanligt förekommande. Det upplevs sällan en gång, utan följer kvinnorna i branschen genom hela arbetslivet.

Studien baseras på enkätsvar från 1 400 kvinnor och den visar att 63 procent av alla kvinnor har upplevt hot, våld eller trakasserier den senaste tiden. Dessutom svarar närmare 30 procent att trakasserier mer eller mindre ingår i jobbet.

Jane Pillinger, som är författare till rapporten, har presenterat de viktigaste resultaten från studien för ETF: s kvinnokommitté.

Inom ramen för ETF: s kampanj ”Fair Transport for Europe” ska ETF: s kvinnokommitté nu intensifiera sitt arbete med just våld mot kvinnliga transportarbetare i Europa.

”Arbetsplatsvåld är ett växande problem inom transportsektorn, vilket påverkar kvinnors arbetssäkerhet, hälsa och välbefinnande på jobbet. Undersökningsresultaten kan inte ignoreras”,  säger Brigitta Paas, ordförande för ETF: s kvinnokommitté i ett uttalande.