Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Vår utsatthet för risker har blivit vår största utmaning och oro, säger hon på en presskonferens i Kabul.

– Vi har inget annat val än att drastiskt dra ner på vår närvaro i Afghanistan.

ICRC har funnits i Afghanistan i 30 år. Zanarelli betonar att beslutet inte innebär att man helt lämnar landet.