Konflikterna mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals som driver containerterminalen i Göteborg har avlöst varandra de senaste två åren.

Det handlar bland annat om fackets krav på inflytande om frågor som gäller kollektivavtal, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Tongångarna har varit hårda. Hamnarbetarförbundet, som inte har något kollektivavtal med arbetsgivaren, har tagit till strejk- och blockadvapnet vid flera tillfällen.

Arbetsgivaren har inte velat gå med på fackets krav, utan har hänvisat till att det redan finns ett kollektivavtal med LO-förbundet Transport.

Hamnarbetarförbundet, som enligt egna uppgifter organiserar 85 procent av hamnarbetarna vid containerterminalen, tycker dock inte att ett hängavtal till Transports avtal ger dem tillräckligt inflytande.

De medlingsförsök som genomförts mellan parterna har misslyckats och nu har en del av konflikthärdarna istället landat på Arbetsdomstolens bord.

Den här veckan har Hamnarbetarförbundet deltagit i tre förberedande förhandlingar i Arbetsdomstolen, och ytterligare en förberedelse hölls förra veckan.

– Det är en direkt följd av klimatet på arbetsplatsen. Det finns inget förhandlingsutrymme för oss och ingen vilja hos arbetsgivaren att lösa ens de mest vardagliga problemen. Då blir det många fall i domstolen, säger Erik Helgeson på Hamnarbetarförbundets avdelning fyra

Han tillägger att ett till ärende kan vara på väg till domstolen.

Hamnarbetarförbundet anser att APM Terminals och arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar gjort felaktiga beräkningar av anställningstiden vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Den frågan ska prövas i ett av de tre fall som domstolen förberett i veckan, men då med företaget Logent och Sveriges hamnar som motpart.

Eftersom samma beräkningsgrund använts vid uppsägningarna på APM, talar mycket för att även det blir en rättssak, enligt Erik Helgeson.

De övriga rättsfallen där facket stämt APM Terminals eller Sveriges hamnar gäller bland annat förhandlingsvägran, felaktiga varningar och kvittningar, olovlig stridsåtgärd, och föreningsrättskränkning.

Arbetsgivarorganisationen har i sin tur stämt runt 25 enskilda medlemmar i Hamnarbetarförbundet och krävt skadestånd för olovliga stridsåtgärder i samband med att de enligt företaget ska ha arbetsvägrat.

Den första huvudförhandlingen i ett av målen kommer att hållas i Arbetsdomstolen i november. De sista fallen som nu förberetts i domstolen avgörs i januari nästa år.