För tredje året delar stiftelsen Jämlikhetsfonden ut jämlikhetspriset för att lyfta fram satsningar som minskar ekonomiska och sociala klyftor.

– Vi har valt att i år ge priset till ett kooperativ som ägs av hela bygden och som styrs demokratiskt. Offerdals hälsocentral visar att det går mycket bra att driva vårdverksamhet utan vinstintresse, säger Per Sundgren, Jämlikhetsfondens grundare som tillsammans med det fackliga institutet Katalys står bakom priset som är på 100 000 kronor.

Redan 1991 tog personalstyrkan över driften av vårdcentralen i det lilla samhället Änge i nordvästra Jämtland då verksamheten hotades att läggas ned.

Knappt tio år senare, 2010, stod vårdcentralen inför nya problem.

För 400 kronor kunde den som ville bli delägare i hälsocentralen

Robert Björngård

På ett stormöte i Offerdals hembygdsgård dit alla i bygden var inbjudna togs beslutet att verksamheten skulle drivas som ett medborgarkooperativ.

– För 400 kronor kunde den som ville bli delägare i hälsocentralen. Idén fick snabbt positivt gehör och vi gick från att vara sex delägare till att bli över 600, berättar Robert Björngård, verksamhetschef för Hälsorum Offerdal.

Medborgarkooperativet drivs i dag som en ekonomisk förening och består av cirka 650 medlemmar. Alla har var sin röst på årsmötet, oavsett antal andelar. Årsmötet utser en styrelse som leder verksamheten som består av 20 anställda.

Hälsocentralen har runt 2 300 patienter listade och här finns distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik, rehabilitering, medicinsk fotvård och företagshälsovård.

Någon ekonomisk vinst ger inte kooperativet. Robert Björngård menar att man kan se saker på olika sätt:

– Vinst är inte det primära för oss. Vi ser oss som samhällsentreprenörer, säger han.

Inte bara har bygden lyckats behålla hälsovård i sin närhet utan verksamheten har gett andra positiva effekter.

– Medborgarna ser en stor vinst. Det blir lättare att bo kvar i bygden. Hälsocentralen ger tillsammans med skola och affärer ett sammanhang, en hel infrastruktur.

– Vi är så långt i från ett riskapitalägt vårdföretag man kan komma, påpekar Robert Björngård.

Vi är så långt i från ett riskapitalägt vårdföretag man kan komma

Robert Björnegård

Per Sundgren tycker att kooperativet i Offerdal är ett föredöme.

– Förankringen hos medborgarna och den demokratiska driften har varit en fördel som resulterat i en tillgänglig verksamhet med hög kvalitet.

Han menar att makthavarna i Stockholm borde inse att här finns något att inspireras av.

– Regeringen borde ge tydliga fördelar till en sådan demokratisk företagsamhet.

Fotnot: Jämlikhetsfondens hederspris på 10 000 kronor tilldelas Thorsten Laxvik med motiveringen: ”För hans arbete med att på demokratisk och jämlik grund skapa organisationer och företag som kan bidra till en levande landsbygd”.

Jämlikhetspriset

”Jämlikhetspris på 100 000 kronor delas ut till en fackklubb, förening, ett nätverk, företag eller kooperativ som visat hur det i praktiken kan gå till att demokratisera beslutsfattande och minska ekonomiska och sociala klyftor på en arbetsplats, i en förening, ett företag eller i lokalsamhället.”