Det var den 14 oktober 2013 som två män i 60-årsåldern omkom på SSAB i Luleå. De två männen var anställda av ett annat företag som anlitats för att tömma en cistern på koksverket på SSAB.

Cisternen innehåll mycket mer tjära än väntat och när de tog upp ett hål i cisternen vällde tjäran ut och dränkte dem.

Åklagaren ansåg att SSAB och en arbetsledare på företaget var ansvariga för olyckan, men både företaget och chefen friades i tingsrätten i augusti 2016.

Åklagaren överklagade domen och i dag, onsdag den 4 oktober, avslutades prövningen i Hovrätten för Övre Norrland.

– Jag har inte åberopat någon ny bevisning utan det är en ren överprövningsfråga. Tingsrätten menade att om de förolyckade hade följt de instruktioner SBAB lämnade så hade de inte omkommit, och jag menar att SBAB inte har lämnat tydliga instruktioner, säger arbetsmiljöåklagare Christer Forssman, till tidningen Byggnadsarbetaren.

Åklagaren har inte överklagat den friande domen mot arbetsledaren utan det är bara företagets ansvar som prövas av hovrätten.

Åklagaren kräver liksom tidigare att SSAB ska betala fyra miljoner kronor i företagsbot.

Domstolen meddelar sitt domslut den 3 november.