Arbetslösa som får gå arbetsmarknadsutbildningar klarar sig bättre än andra jobbsökande på sikt, enligt en ny utvärdering från institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Forskarna har följt närmare 90 000 arbetssökande som gått yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar mellan åren 1996-2002 för att se vilken effekt utbildningarna fått i ett längre perspektiv.

Resultatet visar att de som gått arbetsmarknadsutbildningar tappade i inkomst i jämförelse med andra arbetssökande direkt efter utbildningen, vilket troligen beror på att de inte sökt jobb lika målmedvetet under utbildningen.

– Det tar lite längre tid att etablera sig för dem som gått arbetsmarknadsutbildning, men på lite längre sikt tjänar de på utbildningen, säger Johan Vikström, som är en av forskarna bakom studien.

Fyra år efter arbetsmarknadsutbildningen tjänade de som deltagit i genomsnitt 13 procent mer än jämförelsegruppen.

Den positiva effekten kvarstod även nio år efter avslutad utbildning då de som gått den hade 9 procent högre inkomst.

Långsiktigt tjänade arbetssökande alltså på att delta i arbetsmarknadsutbildningar, enligt studien, men hur stor effekten var på inkomsten varierade mellan olika mätår.

Om uppföljningen skedde under år 2009, då finanskrisen skapade hög arbetslöshet, var den positiva effekten på inkomsten lägre.

För samtliga år i undersökningen, 1996-2010, var effekten på inkomsten dock positiv om den mättes tre år efter påbörjad arbetsmarknadsutbildning. Andelen sysselsatta var också högre i gruppen som fått utbildning och andelen som fick försörjningsstöd var lägre.

– Utbildningen tycks ge de arbetssökande kunskaper och erfarenheter som är viktiga på arbetsmarknaden. Det vi visar är att deltagarnas ställning inte bara förbättrades utan också att effekten kvarstår under lång tid, säger Johan Vikström.

Studien visar också att den positiva effekten är större för män än för kvinnor. Vad detta beror på kan dock Johan Vikström inte svara på.

– Det är ett resultat som vi brottats mycket med. Vi har sett det även i tidigare studier och det är något jag funderar över att gå vidare med i fortsatta studier framöver,  säger han.