Den här veckan och nästa får totalt 2 000 arbetsgivare i bland annat hotell- och restaurangbranschen och inom handeln besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Tillsynen är en del i en europeisk kampanj för ett hållbart arbetsliv.

– Arbetsgivarna ska bli bättre på att hitta riskerna för att kunna skydda arbetstagare i alla åldrar. Ingen ska behöva sluta sitt jobb i förtid för att det slarvas med det förebyggande arbetsmiljöarbetet, säger Peter Burman som ansvarar för kampanjen på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Inspektionerna ska särskilt fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska förebygga att olyckor sker. Tanken är att förhindra att unga skadas och riskerar att slås ut tidigt från arbetslivet.

Förutom inspektionerna har även 15 000 arbetsgivare fått brev som informerar om kampanjen och dess budskap om ett hållbart arbetsliv.

Resultatet av inspektionerna ska presenteras på Arbetsmiljöriksdagen som Arbetsmiljöverket håller den 27 oktober i Stockholm.

Riksdagen, där även forskare och politiker deltar, avslutar också den europeiska arbetsmiljöveckan som i år har temat friska arbetsplatser för alla åldrar.