Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Varför är det så svårt för länderna att jobba tillsammans?

När en ungdom fyller 18 så skickas den till Kiruna…och får inte fortsätta att utbilda sig. Varför då?

Varför skriver inte tidningarna mer om hur elever som lär sig ett nytt språk har det?

Det var några av frågorna som ploppade upp när Arbetet Globals Linda Flood och Erik Larsson föreläste i ämnet samhällskunskap för tre klasser på Celsiusskolan i Uppsala. Klasserna bestod av nyanlända elever, varav de flesta från Afghanistan och Syrien, men där fanns även elever från Somalia, Brasilien, Etiopien och Eritrea.

Linda Flood och Erik Larsson berättade om svensk journalistik, falska nyheter, nättroll och om vad offentlighetsprincipen innebär.

Eleverna fick också ta del av Reportrar utan gränsers karta som visar situationen för yrkesverksamma journalister i alla världens länder.

När Arbetet Global frågade vad eleverna anser att svenska medier borde rapportera mer om nämndes utvisningsbeslut mot afghaner, liksom FN:s roll i världen och varför den politiska makten i världen är koncentrerad till ett fåtal länder.

Men flera uttryckte också bitterhet över att svenska medier ibland klumpar ihop grupper av människor.

”Alla från Afghanistan är inte likadana. Till exempel finns det några som säljer droger här i Uppsala, men det är ju bara några stycken. Resten sköter sig, idrottar och vill utbilda sig”, sa en av eleverna.