Arbetet har i dag berättat om reaktionerna på lagförslaget, som ska stärka anställdas rätt i bygg- och anläggningsbranschen att få ut lön.

Arbetsgivarens uppdragsgivare, i sista hand huvudentreprenören, får betalningsansvar om en underentreprenör inte betalar lön.

Peab, Sveriges största byggbolag, motsätter sig modellen.

– Man kommer att snedvrida konkurrensen ännu mer och incitamentet för oseriösa företag blir ju att de fortsätter vara oseriösa för att någon annan ska betala, säger deras förhandlingschef Urban Alm.

– Vi vill ha klara spelregler som alla på marknaden ska följa. Att då ge ett incitament till att någon annan ska betala lönen är inte bra, fortsätter han.

Han menar att stora, seriösa bolag som tillsammans har runt en femtedel av marknaden i och med förslaget skulle bli ansvariga för vad som sker inom de övriga 80 procenten.

– Vi löser inte det själva utan vi måste lösa det tillsammans med branschorganisationer, fackliga organisationer och myndigheter, säger han om de större företagens ansvar.

Man kommer att snedvrida konkurrensen ännu mer

Peabs förhandlingschef Urban Alm

Han säger att det redan finns regelverk för att hantera oseriösa företag, men att myndigheterna måste får mer resurser till uppföljning och att det kan behövas regelskärpningar.

Han önskar skarpare regler om bland annat identitetskontroller på arbetsplatser.

Fackliga företrädare har sedan länge sneglat mot Norge, där en typ av huvudentreprenörsansvar infördes 2010. Urban Alm lyfter i stället Finland som en förebild. Han säger att man där har skarpare regler bland annat om registrering av utländsk arbetskraft.

Han säger sig önska mer preventiva åtgärder – och beskriver huvudentreprenörsansvaret som reaktivt.

Från fackligt håll beskrivs huvudentreprenörsansvaret som just preventivt eftersom man väntar sig att huvudentreprenörer kommer ta större ansvar för vilka bolag som anlitas från början i varje projekt.

Storföretagen ska självklart ta ett stort ansvar, säger Urban Alm, men han tycker inte att huvudentreprenörsansvaret är rätt sätt.

– Det kommer inte ta hand om de utmaningar vi har på svensk byggmarknad i dag.