– Förhandlingarna har varit tuffa. I lördags kände vi att det inte gick att komma vidare, säger Ann-Marie Stenberg, ombudsman vid LO som leder förhandlingarna för de sju LO-förbund som har medlemmar på Samhall: IF Metall, Kommunal, Fastighets, Handels, Seko, GS och HRF.

Enligt Ann-Marie Stenberg tvingar Almega fram konflikten genom att inte gå med på den låglönesatsning som LO-förbunden har fått igenom i alla tidigare uppgörelser i 2017 års avtalsrörelse.

Låglönesatsningen ska ge lite extra löneökningar i företag och avtalsområden där det finns anställda som tjänar mindre än 24 000 kronor i månaden på heltid. Inom Samhall har nästan alla anställda löner under 24 000, varför låglönesatsningen blir mer kännbar där än i andra branscher.

Båda parter säger att en ”ren” låglönesatsning, alltså utan fackliga eftergifter på andra punkter, skulle innebära löneökningar på 7,1 procent under en treårsperiod.

Detta i stället för de 6,5 procent som fungerat som riktmärke i årets avtalsrörelse.

Varslet innebär blockad mot övertid, mertid och nyanställningar inom hela Samhall från och med den 12 oktober om parterna inte kommer överens dessförinnan.

Den 17 oktober tas IF Metalls medlemmar vid ett antal verkstäder ut i strejk, liksom Fastighets medlemmar vid Ikeavaruhusen i Haparanda, Helsingborg och Kungens Kurva i Stockholm och Handels medlemmar vid Inkclub i Uppsala.

– Det är ett stort varsel, säger Per Gradén, avtalsansvarig vid Almega, som hävdar att Almega inte motsätter sig låglönesatsningen, utan bara vill se en annan fördelning av löneutrymmet än vad facken kräver.

Lönerna vid Samhall består av grundlön plus tillägg för den som utvecklas och utför fler arbetsuppgifter. Facken vill lägga hela utrymmet för löneökning på grundlönerna, medan Almega, med Per Gradéns beskrivning, vill lägga 91 procent av pengarna på grundlönen och 9 procent på tilläggen.

– Det är oseriöst att lägga ett så omfattande varsel som gäller lönefördelningen, säger Per Gradén.

LO-sidan protesterar mot den beskrivningen. Om man lägger ut löneökningarna så som Almega vill får vi inte ut hela låglönesatsningen, säger Ann-Marie Stenberg.

– Dessutom vill Almega att vi ska betala för låglönesatsningen genom försämrade villkor i andra delar av avtalet. Det går vi inte med på, hela tanken med låglönesatsningen är att de lägst avlönade ska få större löneökningar än andra utan att sälja någonting i gengäld.

Medlingsinstitutet är informerat om varslet och väntas utse medlare i konflikten de närmaste dagarna.