Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Boken Somebody else is on the moon gavs ut hösten 1977. Den skrevs av den amerikanska författaren George Leonard. Han kom med det sensationella påståendet att det finns broar, transportdrönare och stegar ned i månens kratrar där månvarelser möjligen odlar mat.

Dessutom finns en jättelik underjordisk motor, stor som stadsdelen Bronx i New York, under månkratern Bullialdus. Bevisen för en motor? Det brummade i marken och Nasas seismologer kunde inte riktigt förklara varför.

George Leonard drog sina slutsatser om mån-varelser efter att ha studerat tusentals fotografier samt pratat med tidigare anställda på Nasa som berättade hur det ”egentligen” var.

Att Nasa självt inte hade gått ut med uppgifterna om måncivilisationen finns det, enligt boken, flera förklaringar till. En är att rymdorganisationen består av för många specialister som diskuterar detaljer.

George Leonard tar däremot själv in forskningsresultat från olika discipliner och kan därmed lägga hela pusslet och se det endast ett fåtal kan se.

Sedan finns det så klart en annan förklaring också.

Mainstreammedia mörklägger och stater konspirerar.

Naturligtvis. Den som lägger fram kontroversiella påståenden – som att månvarelser finns – gör klokt i att samtidigt påstå att det etablerade samhället gör allt för att tysta dem.

Redan när boken kom på 1970-talet avfärdades den som dårskap. Men trots det fick den en hyfsad läsekrets och även i dag händer det att bloggare hänvisar till hans bevis för ”månvarelser”.

Vissa tror kanske på det, andra läser den bara för att säga något intressant på en middag. Men det är inte så viktigt. Den viktiga frågan är i stället varför boken överhuvudtaget skrevs.

Jag kan tänka mig flera svar. Ett är naturligtvis att George Leonard trodde på månvarelser.

Ett annat svar skulle kunna vara att boken var ett steg i en författarkarriär. Det finns ju folk som älskar att spekulera om mörkläggningar, tron på månvarelser och judiska konspirationer. Vi kan kalla dem rymdnazister.

I ett samhälle där spekulationerna om vår närstående undergång tilltar så växer drömmarna om en alternativ värld. Här finns en massa pengar och politisk makt att hämta. Det kan alltså vara riktigt lönsamt för både författare och distributörer att göda rymdnazister.