Den förra regeringens privatiseringsiver har skadat Sverige.

Under Fredrik Reinfeldts (M) styre skickades fyra regleringsbrev till Transportstyrelsen mellan 2011 och 2014. Men ingenstans nämns något om säkerhet vid outsourcing.

Frågan om att Reinfeldts regering inte skrev något i sina regleringsbrev om säkerhet vid outsourcing och inte följde riksdagens beslut om säkerhetsaspekterna vid outsourcing är en präktig skandal.

Att obstruera mot riksdagens beslut i syfte att genomföra en privatisering som riskerar att skada rikets säkerhet är så pass allvarligt att om det kommit till allmänhetens kännedom då så finns det en stor risk att den förra regeringen tvingats avgå.

Det märkliga är att medierna inte tagit fram fakta och publicerat detta efter månader av granskning.

Vår förhoppning är att rättsskandalen om att Reinfeldts regering medvetet såg till att medverka till att privatisera säkerhetskritiska delar av myndigheters verksamhet sprids i media.

Det kanske är hög tid att kalla Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf och Anna-Karin Hatt till KU?