Den som förlorar jobbet ska inte bara kunna få ett nytt, utan också kunna ta ett steg framåt i sin kompetens. Det är ambitionen när Trygghetsfonden TSL nu ändrar sin verksamhet med omställningsstöd. Trygghetsfonden administrerar den omställningsförsäkring som avtalats mellan Svenskt Näringsliv och LO.

Den gäller på arbetsplatser där det finns kollektivavtal med ett LO-förbund och har hittills till största del inneburit jobbcoachning för dem som sagts upp för arbetsbrist.

– Insatserna i sig kan vara allt från kompetenskartläggning till hjälp med CV eller personliga brev. Ibland kan man följa med deltagaren till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, hjälpa till med de kontakterna, säger Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.

Nu har Trygghetsfonden organiserat om för att frigöra resurser till utbildning också. Den som blivit uppsagd och behöver stärka sin kompetens för att öka möjligheterna till nytt arbete kommer kunna gå korta yrkesinriktade utbildningar. Det kan exempelvis handla om att ta truckkort eller certifikat för heta arbeten.

Man ska också arbeta mer med validering. Det innebär möjlighet att få yrkeskunskaper bedömda och dokumenterade.

– Vi kommer lägga 20 procent av befintliga medel på utbildning och validering, säger Caroline Söder.

Tidigare har det funnits viss möjlighet till utbildning, men i betydligt mindre omfattning.

Caroline Söder konstaterar att 75-80 procent av deltagarna i omställningsprogrammen har ett nytt jobb inom tolv månader.

Nu lägger man till ett nytt mål för verksamheten.

– Vi ska sträva efter att våra deltagare får ett minst lika kvalificerat, och helst mer kvalificerat, jobb än tidigare, säger Caroline Söder.

Hon säger att nästan en av fem deltagare i dagsläget upplever att de går vidare till ett mindre kvalificerat arbete än de haft innan.

– Det vill vi ändra på.

Utbildningarna är max tre veckor långa, mer än så får man inte studera utan att riskera att förlora sin a-kassa.

Trygghetsfonden har tidigare efterfrågat att staten ökar möjligheten att studera utan sådana ekonomiska risker. Det har de inte fått gensvar för.

Caroline Söder säger att parterna i dag tar väldigt stort ansvar för omställningsarbetet.

– Vi tycker inte att parterna ska ta över samhällsansvaret, utan vi ska se till att vi får en samverkan där till exempel Arbetsförmedlingen stöttar upp.