Taxibranschen

Lönenivå: 22 268 kronor i månaden för förare med 40 timmars arbetstid i veckan i Stockholmsområdet, i övriga landet 22 244 kronor.

Taxi var den första bransch där Upphandlingsmyndigheten slog fast de anställdas villkor. Upphandlingsmyndigheten kommer att komplettera med den alternativa löneform som finns i taxiavtalet: procent på inkört belopp.

Kollektivavtalet för taxi gick ut i somras. Just nu förhandlar Transport och Biltrafikens arbetsgivareförbund om en ny överenskommelse.

De överväger att då teckna ett särskilt avtal avsett för upphandlad trafik, som står för drygt halva omsättningen i branschen.

Transport välkomnar den nya lagstiftningen, även om man hade velat ha skarpare villkor. För Anders Norberg, vice vd på Transportföretagen, är frågan inte lika enkel.

– Lagen tvingar på arbetsgivare kollektivavtalsvillkor. Vi har förståelse för att det kan finnas principiella invändningar mot det. Samtidigt har våra medlemsföretag med kollektivavtal en konkurrensnackdel. Lagen skulle kunna sudda ut den osunda, snedvridna konkurrensen, tror han.

Byggbranschen

Lönenivå: Lägsta lön för en byggnadsarbetare i samband med offentlig upphandling är 162:50 kronor per timme.

Nivån finns i den guide som Göteborgs, Malmö och Stockholms stad har arbetat fram, och som Upphandlingsmyndigheten lyfter fram som exempel.

Här ingår träarbetare, betongarbetare, byggstädare, maskinförare med flera.

Upphandlande myndigheter ska emellertid ta hänsyn till att kollektivavtalen förändras – och sedan siffran ovan slogs fast har Byggnads och Sveriges Byggindustrier enats om 166:50 som lägsta lön vid offentlig upphandling.

– Det är betydligt lägre än snittlönen i branschen, säger Byggnads förbundsjurist Hanna Björknäs.

Men för Byggnads del har det varit viktigt att upphandlande myndigheter har en nivå att utgå ifrån, annars behöver de inte ställa några arbetsrättsliga krav över huvud taget.

Fackets förhoppning är att förmå de företag som vinner upphandlingen att teckna kollektivavtal.

Arbetet Förklarar: Krav på arbetsvillkor vid upphandling

Arbetet Förklarar

För elinstallatörer och hissmontörer anger de tre storstädernas underlag en lönetrappa där 151:48 kronor i timmen eller 26 359 kronor i månaden är det översta steget. För målare är 163 kronor timmen lägsta lön vid offentlig upphandling. Ytterligare nivåer för fler bygg-yrken är på gång.

Städbranschen

Lönenivå: Kommer under hösten.

Upphandlingsmyndigheten planerar att slå fast löner och övriga villkor under hösten.

Fastighets, Seko och Almega förefaller eniga om att den lägsta lönen för vuxna i städavtalet, 22 212 kronor i månaden, ska krävas vid upphandling.

Men Kommunal och HRF har också avtal för städare, vilket kan komplicera för upphandlarna.

– Kommunerna förstår inte alltid att Kommunals avtal gäller när man städar skolor, Fastighets avtal när man städar stadshuset, säger Ari Kouvonen, expert på städbranschen vid Almega Serviceföretagen.

Almega har kritiserat den nya lagstiftningen hårt – den skapar krångel och stänger ute småföretag från upphandlingar, hävdar Almega.

Men Ari Kouvonen ger en annorlunda bild:

– Våra medlemsföretag är absolut inte emot det här. De tycker givetvis att det är bra.

Oro kring nya upphandlingsregler: Kommuner dåliga på att följa upp

Löner & Avtal

Fler branscher

Upphandlande myndigheter ska ställa krav på skäliga arbetsvillkor när det är ”behövligt”, vilket det kan vara i fler branscher, enligt Upphandlingsmyndigheten.

Elisabeth Åberg vid myndigheten vill inte avslöja vilka.

Bussverkstäder och busstrafik är emellertid två kandidater, enligt källor i LO-förbunden och upphandlingsexperter vid ett par kommuner.