Vägen mot heltid är inte rak – men den går framåt. Under förra året ökade heltidsarbetet i 70 procent av kommunerna.

Det kan Arbetet visa i våra artiklar.

Åstorp är den kommun som under senaste året lyckats bäst. Men det är en resa som tagit tid och som på sina ställen har gnisslat.

För Arbetet berättar Kommunals lokala ordförande Marie-Louise Nilsson om att arbetet med rätt till heltid inleddes redan för åtta år sedan.

Åstorp visar också hur medvetet arbete kan ge resultat

Yonna Waltersson

Men då stod det mest och stampade. Det var när man för tre år sedan bestämde att socialförvaltningen skulle gå före och en projektledare anställdes som arbetet kom igång på allvar.

I oktober förra året var det dags och 250 anställda fick heltid och möjlighet att själva välja anställningsgrad.

Therese Persson som arbetar på ett demensboende i Åstorp är en av dem som fått möjlighet att gå upp till heltid.

”Jag är glad över att jag får jobba 100 procent. Men sedan är det en del grejer som måste ändras”, som hon säger till Arbetet.

Schemaläggningen är till exempel en av de delar som lett till krockar.

Rätten till heltid är viktig. Den ofrivilliga deltid som är vanlig i många kvinnodominerade yrken är ett otyg och en rättvisefråga.

Det ger lägre inkomster och låga pensioner.

Och det kan aldrig vara rätt svar för en välfärd som egentligen skulle behöva fler händer.

Fortfarande är det ytterst få kommuner som verkligen erbjuder heltid – löften till trots.

Som Arbetet kan konstatera har utvecklingen dessutom gått bakåt i 25 orter.

Och som Åstorp visar är rätten till heltid inte fråga om ett alexanderhugg. Utan snarare en väg som kringelkrokar sig fram och ibland gör halt.

Men Åstorp visar också hur medvetet arbete kan ge resultat.

I avtalsrörelsen 2016 fick rätt till heltid en temperaturhöjning.

Då enades Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal om att heltid ska vara norm, liksom att alla kommuner innan 2017 är över ska ha en plan för hur de ska nå dit.

För kommuner som ännu inte kommit igång finns det positiva exempel att dra lärdom av: Åstorp är ett sådant.