Redan för två år sedan larmade fackförbundet Dik (Dokumentation, information och kultur) om att samhällets sociala oro flyttat in på biblioteken.

Något även Arbetet granskade i en uppmärksammad artikelserie. Nu har förbundet gjort en ny arbetsmiljöundersökning.

Svarsfrekvensen är visserligen lägre (28,5 procent) men Diks företrädare, som undersökt representativiteten, menar att resultatet ändå inte är missvisande.

– Sedan är det väldigt olika på olika ställen, säger Stina Hamberg, samhällspolitisk chef i en artikel i Sydsvenskan. 

73 procent av de 1 358 bibliotekarier som svarat på enkäten skriver att de upplevt social oro på jobbet de senaste två åren. 41 procent tycker att den ökat medan 42 procent svarar att den ligger på samma nivå.

34 procent av de bibliotekarier som jobbar på folkbiblioteken bevittnar flera gånger i veckan bråk mellan besökare, fylla, aggressivitet eller vägran att respektera bibliotekets regler.

Det är också folkbiblioteken som är mest utsatta. Där svarar 73 procent att de blivit utsatta för aggressivitet i sin yrkesroll de senaste två åren.

”Vi ska vara föräldrar och socarbetare. Det finns knappt tid att hjälpa de som vill ha assistans när man måste rusa runt och se till att inget förstörs samt säga till folk att vara lugna och dämpa rösten!” skriver en bibliotekarie.

22 procent har samtidigt blivit hotade eller fått ta emot befallningar i samband med medieinköp.

När bibliotekarier motiverar varför de inte kan köpa in vissa tidskrifter eller böcker blir besökare hotfulla.

– Vissa grupper hotar och hatar sytematiskt. Den här frågan hade vi inte med i den förra enkäten, men våra medlemmar ville ha den med nu. Det är ett arbetsmiljöproblem men också ett demokratiskt problem, säger förbundsordförande Anna Troberg.

Vilka hotar?
– Det är flera grupper men efter vad vi kan se är det övervägande från högerextremt håll.

För att skapa bättre och säkrare arbetsmiljö efterlyser Dik bland annat utbildningar, att ingen ska behöva jobba ensam och i vissa fall även väktare.

73 procent har upplevt social oro

Enkäten gick ut till de av Diks medlemmar som jobbar på bibliotek. 1358 medlemmar svarade vilket ger en svarsfrekvens på 28,5 procent.

73 procent hade upplevt social oro på jobbet de senaste två åren. Fyra procent gör det dagligen.

69 procent upplever att förklaringen finns i ett förändrat samhälle.

73 procent av dem som jobbar på folkbibliotek har upplevt aggressiva reaktioner riktade mot dem i deras yrkesroll under de två senaste åren. 17 procent av folkbibliotekspersonalen har upplevt hot i samband med medieinköp. Lika många att bedömningarna kring inköpen förändrats på grund av påtryckningar utifrån.

39 procent av folkbibliotekarierna uppger att det har förekommit våld när de jobbat de senaste två åren.

Här kan du läsa hela undersökningen

Källa: TT