REPLIK. Malin Björk (V) menar i sin artikel (Arbetet, 14/9) att EU:s höger sviker funktionsnedsatta.

Låt mig börja med att konstatera att Morten Løkkegaard, som har lett förhandlingsarbetet kring lagförslaget, sitter i min liberala partigrupp i Europaparlamentet.

Ingen av oss skulle etikettera oss med något så trubbigt som EU:s höger.

Tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning är en central fråga för mig personligen, men också för Liberalerna.

”EU:s höger sviker funktionsnedsatta”

Debatt

Vi arbetar för att ge människor förutsättningar för att självständigt leva det liv de vill.

Alla som har följt debatten om LSS hemma i Sverige vet att Liberalerna är det mest aktiva partiet i frågan. Politiken vi liberaler driver på EU-nivå är inget undantag.

I min egenskap av ordförande i utskottet för medborgerliga framställningar, tar jag emot många klagomål från människor med funktionsnedsättning som bor runt om i Europa.

Jag har nyligen ansvarat för ett utlåtande på en lagstiftning som ska förbättra villkoren för funktionsnedsatta människor i hela EU.

Jag har även varit mycket drivande i det så kallade Marrakechfördraget, som undantar böcker på blindskrift från upphovsrätten – något som många skulle kalla oerhört progressivt.

Tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning är en central fråga för mig personligen, men också för Liberalerna

Cecilia Wikström (L)

Att jag och andra som Björk försöker stämpla som en del av denna ”höger” inte skulle arbeta ihärdig för att underlätta vardagen, deltagandet i samhället och livskvalitén för funktionsnedsatta människor är således en befängd idé.

Björks centrala punkt är att vi i denna lagstiftning springer näringslivets ärenden.

Det hon syftar på är att vi liberaler gjorde en avvägning för förbättrad tillgänglighet utan att lägga allt för kostnadsdrivande regleringar på mikroföretag, så som tobakshandlare och pizzerior.

Det vore orealistiskt att lägga tvingande krav på tillgänglighetsåtgärder på små företagare – det skulle hota deras verksamheters existens. Därför undantog vi små företag från bindande regler.

Politik handlar om avvägningar. Det vet förstås även Malin Björk

Cecilia Wikström (L)

Politik handlar om avvägningar. Det vet förstås även Malin Björk.

Det Europaparlamentet i förra veckan röstade igenom är ett stort steg i rätt riktning, framför allt för de som bor i EU:s svagare ekonomier, som inte har samma befintliga lagstiftning på området som Sverige.

Vi gjorde det utan att försvåra företagandet för de miljoner små och medelstora företag som driver den europeiska ekonomin. Utan dessa är det svårt att bekosta välfärd som exempelvis LSS.