Luleå lokaltrafik har fått en rad anmärkningar när det gäller temperaturen i förarsätet på bolagets bussar.

Efter en så kallad 6:6a-anmälan från ett av Kommunals skyddsombud kräver nu Arbetsmiljöverket bättring av bolaget.

Enligt skyddsombudet har bristerna påpekats under en lång tid. Han nämner bland annat att 300 felrapporter lämnades in förra året som hade med värmesystem och tillsatsvärme i bussarna att göra.

Det handlar bland annat om att en buss ska ha en lufttemperatur på minst fem grader vid förarsätet varje gång den startas för att användas i trafik.

Och det ska finnas fungerande stolsvärme på förarplatsen.

Allmänt känt att det blir rejält kallt i norra Sverige vintertid

Arbetsmiljöverket

Senast den första november ska det vara åtgärdat. Annars väntar vite på 25 000 kronor varje gång en buss som inte uppfyller kraven tas ut i trafik.

Dessutom ska bolaget ha ordnat med rutiner som säkerställer regelbundna kontroller av bussarnas värmesystem.

Det ska vara åtgärdat senast den första december. Annars väntar vite på 50 000 kronor.

Och under vintern ska bolaget anlita en extern resurs, till exempel företagshälsovården, för att genomföra temperaturmätningar i bussarna. Görs inte det väntar vite på 50 000 kronor.

När Arbetsmiljöverket genomförde sin inspektion i våras upptäckte man bland annat att ”personalbrist och hög arbetsbelastning medför att personalen endast hinner åtgärda akuta fel som kan relateras till trafiksäkerhet”.

Myndigheten anser också att ”det är allmänt känt” att det blir rejält kallt i norra Sverige vintertid.

Och ”bortsett från den bristande komfort som en utkyld förarplats medför så innebär det även en nedkylning av kroppen. Nedkylningen minskar blodflödet till hud och muskler, särskilt när man sitter stilla och kör. Det ökar in sin tur belastningsbesvär. Avkylning kan också bidra till urinvägs- och prostatabesvär.”