Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

BRYSSEL. Samtidigt som det pågår en het debatt i Sverige om vinsttak för privata välfärdsbolag sitter Valeria Ronzitti och ser frågande ut. Hon är generalsekreterare för CEEP, med medlemmar inom offentlig sektor från hela Europa, däribland Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Vi har både privata och offentliga medlemmar. Vem som erbjuder välfärdstjänster är inte längre det viktiga, det är kvaliteten i servicen. Det finns både bra och dåliga exempel av privata och offentliga aktörer, säger hon i en intervju med Arbetet Global.

Read English version – ”Money should be re-invested”

Svenska regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet lagt ett förslag på bordet som innebär att privata bolag inom omsorg och skola inte får ta ut mer i vinst än 7 procent av operativt kapital, plus statslåneräntan. Sjukvården är exkluderad.

– Vi kan inte kontrollera våra medlemmar men för oss är det självklart att lobba för att all vinst ska återinvesteras i offentlig infrastruktur.

Och om detta inte görs?

– Om saker inte fungerar som det borde, bör regeringen i ett land ta ställning till det.

Efter år av kris är den offentliga sektorn i Europa äntligen på rätt väg. Men i många länder haltar löner och arbetsvillkor, förklarar Valeria Ronzitti.

– Det första regeringar gjorde under finanskrisen var att skära ned på offentlig sektor. Och i länder där lönerna frös under lång tid gjorde även den sociala dialogen det.

Efter år på efterkälken börjar nu offentlig sektor återhämta sig i Europa, enligt CEEP.

Det är inte bara i Sverige som bristen på bland annat undersköterskor och sjuksköterskor är akut. På grund av en åldrande befolkning och låg fertilitet ser det ut så på de flesta håll i Europa, berättar Valeria Ronzitti.

Hon pekar ut Sveriges modell med snabbspår för nyanlända som ett framgångsrecept för att få fler anställda inom offentlig sektor.

– Det minskar väntetiden med minst sex månader för en nyanländ att komma i arbete. Snabbspåren är ett utmärkt exempel som borde spridas i Europa.

Men arbetsvillkoren måste också förbättras, menar hon.

– Tyvärr anses jobb inom offentlig sektor inte längre som attraktiva och det handlar inte bara om lönerna. En stor uppgift för arbetsgivarna är att attrahera unga och det kan man göra med bättre och flexiblare arbetsvillkor.

Vilka är största orosmolnen för europeisk välfärd?

– Inom CEEP är vi väldigt oroade över ökad nationalism. Det är viktigt att organisationer som vår är mer kommunikativa och EU-vänliga. Dessutom ses offentlig sektor fortfarande som en kostnad av länder istället för en framtidsinvestering.