Mest läst av allt är översättningen av artikeln ”Kambodja bryter mot Global deal”.

Arbetet Global översätter sedan en tid tillbaka vissa artiklar till engelska – och kan på så vis bidra till ökad kunskap om arbetsvillkor och fackliga rättigheter också internationellt sett. Kambodja är ett av de länder där medier tystnas.

Genom vår rapportering och översättning till engelska kan vi förhoppningsvis bidra till att fylla ett tomrum.

Statsminister Stefan Löfven får i veckans nummer svara på den kritik som förekommit mot Global deal.

Den gäller dels att flera länder som ställer sig bakom projektet har allvarliga brister vad gäller arbetsrättsliga villkor och mänskliga rättigheter.

Men det handlar också om att de stora bolagen nobbar initiativet. Arbetet Globals rundringning visar att flera av de största bolagen inte ens känner till Global deal.

Genom vår rapportering och översättning till engelska kan vi förhoppningsvis bidra till att fylla ett tomrum

Yonna Waltersson

Den här veckans stora nyhet är vårt avslöjande att inte en enda asylsökande hittills har klarat jobbkravet för att få stanna permanent i Sverige av de fall som hittills har avgjorts.

Det är alltså noll personer som lyckats ta sig igenom det lilla nålsöga som lämnades i den skärpta asylpolitik som infördes förra året.

Ingen person som fått uppleva känslan av trygghet och vetskapen att Sverige är det land man kan rota sig i och skaffa sig ett liv i.

När vi för ett år sedan började följa Marwan Arkawi, som var en av dem som fick temporärt uppehållstillstånd i elva månader, visade han upp klockan han hade på vänster arm.

Den hade han fått från sin syster när han gav sig av från familjen. Klockan skulle han ta av sig först när de återförenades.

Men en återförening är avhängigt permanent uppehållstillstånd. För Marwan precis som för så många andra som flydde kriget Syrien fortsätter livet i ovisshet.

På Arbetet är vi glada och stolta över att kunna bidra med bra journalistik.

Men lika viktiga är förstås alla ni som läser Arbetet.

Kom gärna med fler tips och inspel på vad vi borde bevaka. Mejla oss på redaktionen@arbetet.se