Thomas Fälldin, Roger Lindahl och Anders Bäckman protesterar. Hittills har närmare 1800 deltagit i ockupationen av sjukhuset, som pågår i skift dygnet runt.

På bänkarna i entrén till sjukhuset i Sollefteå sitter fem personer i gula västar. Thomas Fälldin är en av dem.

På betald arbetstid kämpar han för att öppna de delar av Sollefteå sjukhus som lagts ned. Hans ilska är stor.

– Politikerna har ljugit för oss och svikit oss, förklarar han och berättar att det finns ett stort stöd på hans arbetsplats för aktionen.

Det är en stillsam ockupation som pågår dygnet runt. Ockupanterna är organiserade i tre pass på dagen och ett längre under natten.

Vid sidan av deras bänkar finns en kaffeautomat, som ett företag skänkt.

Det finns hyllor för t-shirts som säljs till stöd för aktionen och en karta över landet där en turné till stöd för ockupationen ritas in fortlöpande.

Politikerna har ljugit för oss och svikit oss

Thomas Fälldin

Intill ligger uppblåsbara madrasser som nattpasset sover på.

Thomas Fälldin arbetar på Thermotech som bland annat tillverkar och installerar golvvärme.

Han säger att ledande socialdemokratiska politiker inför det senaste valet lovade att akutsjukhuset i Sollefteå skulle vara kvar, men så har det inte blivit.

Stort stöd för att behålla akutvård, BB och kirurgi på Sollefteå sjukhus.

Lars Westerlund, platschef på Thermotech, är den som har gett klartecken för att de anställda får delta i protesten på arbetstid.

Han själv och alla de 20 anställda är med i aktionen. Förklaringen är enkel:

– Sjukhuset är viktigt för hela bygden.

I gula västar i sjukhusets entré finns även två äldre par – Anders och Elisabeth Bäckman samt Roger och Katarina Lindahl.

De tycker inte att det är tryggt att bo i trakten sedan delar av sjukhuset stängts.

De ifrågasätter om nedläggningen verkligen sparar pengar och ställer sig frågor kring landstingschefernas höga löner, frikostiga avgångsvederlag och generösa konsultarvoden.

I sjukhusets entré söker sig också ett äldre par från Kramfors till ockupanterna. De vill delta i aktionen.

Hittills har nästan 1 800 personer varit med i protesten.

Elisabeth Bäckman i sjukhusets entré. Foto: Izabelle Nordfjell

Det är inte första gången som invånare i kommunen tar saken i egna händer. Sömmerskorna på Eiser blev rikskända i början av 1980-talet när de ockuperade sin fabrik under åtta månader, med målet att rädda sina jobb.

Ränderna har inte gått ur.

Beslutet om att avlöva sjukhuset har fattats av politikerna som styr landstinget i Västernorrland: Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Under det senaste året har BB, akut kirurgi och akut ortopedi samt psykiatriavdelningen försvunnit från Sollefteå.

Tanken är att den här sjukvården ska ske i Örnsköldsvik och Sundsvall i stället.

Socialdemokraten Andreas Sjölander är ordförande för folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden i landstinget i Västernorrland.

Han motiverar neddragningarna med ekonomiska argument och med att det är svårt att anställa läkare, att stafettläkarna kostar för mycket, att förlossningar är för få och att patientsäkerheten äventyras.

De kraftiga neddragningarna har emellertid orsakat missnöje internt i de socialdemokratiska leden.

Det röda Ådalen är fortfarande rött.

Protesterna mot nedläggningen syns i trakten.

Det gäller inte minst Sollefteå där Socialdemokraterna i förra valet fick drygt 45 procent av rösterna i kommunalvalet.

Men Andreas Sjölanders partikamrat John Åberg, ordförande för den socialdemokratiska arbetarkommunen i Sollefteå, oroar sig för valet nästa år.

I år har Socialdemokraterna i Sollefteå tappat runt femtio av sina drygt 500 medlemmar.

– Det är ett svek och det är bedrägeri som majoriteten i landstinget står för. Vi gick till val på att ha tre akutsjukhus i länet, säger han.

John Åberg stöder ockupationen och i landstingsfullmäktige tillhör han en minoritet som drev en annan linje som, enligt honom, skulle spara lika mycket och byggde på att kommunerna skulle samarbeta om sjukhuset.

– Vi kan inte plocka bort delar av sjukhuset och låtsas att det är ett akutsjukhus. Vi har egentligen aldrig fått något ordentligt svar på varför de gör så här, säger han.

– Det är ett svek och det är bedrägeri som majoriteten i landstinget står för, menar John Åberg.

Från den rödgröna majoriteten säger emellertid Andreas Sjölander att man hela tiden sagt att det ska vara tre akutmottagningar i länet och att ekonomin kan begränsa verksamheten.

Tillsammans med två andra socialdemokrater i landstinget är John Åberg i Sollefteå utestängd från sitt eget partis möten.

Han anser att landstingsledningen ”skadar partiet”:

– De agerar klantigt. Det är inte särskilt demokratiskt.

Men Andreas Sjölander anser att John Åberg och de andra bryter mot den praxis som råder i svenskt politiskt liv – och inte minst inom socialdemokratin – som innebär att man efter diskussion och beslut ska följa majoritetens linje.

– Det handlar om tillit. För att kunna ha en öppen intern diskussion krävs att ledamöterna ställer upp bakom majoriteten utåt för att vi ska bli regeringsdugliga, säger Andreas Sjölander.

En våning ner från ockupanterna, i sjukhusets entré, har facken sina kontor.

Där finns Erik Sjödin som är förhandlare för Kommunals medlemmar på sjukhuset.

Han är en av dem som lämnat Socialdemokraterna. Han håller inte igen när han recenserar partiet:

– Jag tycker politikerna ska lyssna på medborgarna och jag tycker samverkan mellan facket och Socialdemokraterna innebär att partiet ska lyssna på oss, men så är det inte här.

Jag tycker politikerna ska lyssna på medborgarna

Erik Sjödin, som lämnat Socialdemokraterna

Till råga på allt så tror Erik Sjödin inte att bantningen av sjukhuset innebär någon besparing. Han ger ett näraliggande exempel.

Han blev själv av med en fingertopp i en vedklyv. I Sollefteå stoppades blodflödet.

Därefter skickades han i ambulans till Sundsvall och efter behandlingen på akuten fick han åka hem i sjuktaxi.

– De sparar på ett ställe och förlorar på ett annat. Och nu tog det tolv timmar, i stället för en timme om allt hade skötts i Sollefteå.

Facken inom landstinget har begärt att få se svart på vitt vilka besparingar som görs. Än har de inte fått något sådant dokument.

Stina Näslund på ABF vaknade en natt i vintras.

Hur ska det gå om ett barn vill ut på väg till BB och det är vinter, dåligt plogat och dålig mobiltäckning, löd frågan hon ställde sig.

Stina Näslund blev rikskänd när hon drog igång en ABF-cirkel i bilförlossning. Det blir flera, hoppas hon.

Det är tolv mil till Sundsvall och drygt nio till Örnsköldsvik. Och det kan vara långt om ett barn ska födas.

– Först skrattade de åt mig men jag fick barnmorskorna att utarbeta en kurs, berättar hon.

Det blev en ABF-kurs i bilförlossning. Tanken är att det ska gå till så här:

• Håll dörrar och fönster stängda för att hålla vinterkylan borta.

• Skjut båda sätena så långt som möjligt bakåt.

• Fäll ryggstöden. Det ger föraren möjlighet att hjälpa till.

• Av med mammans kläder.

• Lägg en kudde på golvet mellan hennes ben – ifall barnet slinker ut.

• När barnet är ute ska det ligga på mammans bröst.

• Navelsträngen ska inte klippas och bilfärden till förlossningsavdelningen kan fortsätta.

Protester syns på olika sätt i Sollefteå. Foto: Izabelle Nordfjell

Kursen blev en riksnyhet. Men det var då det.

Den genomfördes några gånger men sedan lät landstinget förstå att det inte var lämpligt att barnmorskorna deltog i kursen. Så nu finns den inte kvar.

Ingen av kursdeltagarna har behövt föda i bil. Stina Näslund berättar dock att två barn fötts i ambulans och ett barn i en bil på väg till Örnsköldsvik och Sundsvall.

– Varje vecka ringer blivande föräldrar och frågar efter kursen och kanske kommer den att starta igen till vintern, hoppas Stina Näslund.

En kvinnoläkare och en barnmorska har erbjudit sig att undervisa i bilförlossning, förklarar hon.

Anna Marica Ek var en av de allra sista som födde på BB i Sollefteå. Samma dag som förlossningsavdelningen stängde var hon med och startade ockupationen med krav på att öppna de stängda avdelningarna.

– De säger att det är så få förlossningar i Sollefteå. Det brinner inte så ofta heller. För mig handlar det om trygghet.

– Och jag är så less på att besparingar alltid börjar med vården av kvinnor, säger hon.

Jag är så less på att besparingar alltid börjar med vården av kvinnor

Anna Marica Ek med sonen Vincent, som var en av de allra sista att födas på BB i Sollefteå

Ockupationen är framgångsrik. Åtminstone när det gäller hur många som engagerar sig.

Anna Marica Ek tror att det bland annat beror på att så många olika människor dragits med i protesten.

En tredjedel är män och många är äldre. Dessutom kommer folk från andra delar av landet för att vara med i aktionen.

– Alla tar sitt ansvar och gör så gott de kan och det är en möjlighet att visa sitt missnöje, säger hon och betonar att protesten är politiskt obunden och inte har kopplingar till något parti.

Sonen Vincent vaknar. Han är jublande glad, skrattar och sprattlar med armar och ben.

Anna Marica Ek är inflyttad till Sollefteå.

Hon och hennes sambo ville bo i stan och har köpt ett hus på norra sidan av Ångermanälven, på Remsle som en gång var hemvist åt ett av Sollefteås två regementen, Norrlands trängregemente.

Den gula villan har utsikt över Sollefteå.

Planen är att skaffa fler barn. Anna Marica Ek vill ha fyra.

Men hon och sambon har kommit fram till att de skjuter upp barnafödandet.

De vill inte riskera att föda längs vägen till förlossningsavdelningen.

– Jag har min målbild klar. Vincents syskon ska födas på BB i Sollefteå.

Fotnot: 20 av 70 läkare på sjukhuset i Sollefteå har slutat sedan våren 2016. Däremot finns det inga uppgifter om hur många som slutat i övrigt på sjukhuset i Sollefteå, eftersom det är en del av sjukhusorganisationen i länet, uppger informationsavdelningen på landstinget i Västernorrland.

Historia om protester

• 1981-1982 vägrade 68 sömmerskor på Eiser lämna fabriken under åtta månader.

• Sömmerskorna protesterade mot att den statligt ägda fabriken skulle läggas ner och produktionen flyttas till Finland.

• Ockupationen fick stort stöd. Över 100 fackföreningar antog stöd-uttalanden.

• Kampen resulterade i att ett kooperativ med statligt stöd bildades. Men där fick bara 15 av de 68 sömmerskorna arbete.

Källor: Tidningen Ångermanland, SVT

Hitta protesten

På Facebook finns följande protest- och stödgrupper:

• Ådalen 2017

• Sollefteå & Örnsköldsvik Framtidens akutsjukhus

• Vi som stödjer BB-ockupanterna