Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna är de enda politiska partierna som ställer upp i valet till Svenska Kyrkans beslutande organ.

Det finns goda argument för att Socialdemokraterna skall ställa upp i dessa val.

Socialdemokratiska företrädare har påverkat Svenska kyrkan positivt genom sitt kyrkopolitiska arbete. Det är bland annat tack vare dem som vi nu har kvinnliga präster och rätt för homosexuella par att gifta sig i Svenska kyrkan.

Socialdemokratiska företrädare driver på för att Svenska kyrkan skall vara en arbetsgivare med schyssta villkor.

Socialdemokraterna är inom Svenska kyrkan en motvikt till Sverigedemokraterna, ett parti som satsar hårt på att vinna inflytande över kyrkans utveckling. Ett främlingsfientligt parti med en konservativ och bakåtsträvande syn i frågor som rör jämställdhet och HBTQ.

Men det finns även starka principiella argument för att Socialdemokraterna inte längre bör ställa upp i kyrkovalet.

Sedan år 2000 har Sverige inte längre någon statskyrka. Det innebär att staten inte längre särbehandlar en speciell livsåskådning.

…det finns även starka principiella argument för att Socialdemokraterna inte längre bör ställa upp i kyrkovalet

S-debattörer

Detta borde gälla även för det socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna eftersträvar en sekulär stat.

Den hållningen rimmar dåligt med att partiet ställer upp i kyrkovalet.

Socialdemokraterna är ett parti med medlemmar som är kristna, ateister, agnostiker, muslimer, judar eller har någon annan livsåskådning.

Alla som delar de socialdemokratiska värderingarna bör känna sig välkomna i partiet, oavsett vilken livsåskådning de har.

När Socialdemokraterna ställer upp som parti i kyrkovalet kan det uppfattas som att partiet tar ställning för en viss livsåskådning: den protestantiska kristendom som är grunden för Svenska kyrkan.

Något som kan uppfattas som problematiskt av oss socialdemokrater med annan livsåskådning.

Socialdemokratiska partiet bör enligt oss fokusera på att bedriva socialdemokratisk politik på de områden och arenor som hör partipolitiken till.

Teologiska spörsmål bör vara en angelägenhet för medlemmarna i kyrkor och samfund. Inte för politiska partier.

Troende socialdemokrater skulle kunna fortsätta sitt positiva inflytande och viktiga arbete inom Svenska Kyrkan även om partiet inte ställer upp i valen till kyrkofullmäktige.

Till exempel genom att inom Svenska Kyrkan ställa upp med listor med socialdemokrater i kyrkovalen.

Men partiet bör inte blanda samman religion och politik på det sätt som nu är fallet. Därför bör socialdemokratiska partiet ta ett farväl av det partipolitiska engagemanget i Svenska Kyrkan.