Pjäsen inleds med att rektorn för Kungliga medicinska institutet, här kallad Peter Widell, läser i dagstidningen om en skandal.

Det visar sig att han är själva navet i den. Kopplingarna till den uppmärksammade Macchiarini-skandalen blir så småningom tydliga i Ylva Lööfs pjäs, i regi av Marika Lagercrantz, som har premiär på Östgötateatern i Linköping den 15 september.

Arbetet träffar Ylva Lööf och Marika Lagercrantz i Ylvas hem, inte så långt från Karolinska institutet i Solna.

Ylva Lööf berättar att de fyra läkare som slog larm på KI om Macchiarini fortfarande har problem med repressalier.

– Det är inte lätt att vara visselblåsare i Sverige, säger hon.

Den italienska kirurgen Paolo Macchiarini anställdes 2010 som gästprofessor på KI, men avskedades efter att det visat sig att han bedrivit ett omfattande forskningsbedrägeri.

De tre patienter som han genomfört luftstrupestransplantationer på i Sverige avled till följd av sina operationer.

Det är inte lätt att vara visselblåsare i Sverige

Ylva Lööf

I Ryssland har fyra av fem patienter dött efter att ha blivit utsatta för hans ingrepp.

Dramatikern Ylva Lööf vill med nyskrivna Stark som en räv belysa hur snabbt det kan gå att sätta vår demokrati ur spel och hur nya lagar har öppnat för korruption inom universitetsvärlden.

Pjäsen är också skådespelaren Marika Lagercrantz debut som regissör på Östgötateatern.

Till Arbetet säger hon att föreställningen visar på risken med tystnadskultur på arbetsplatser.

– Det har varit en stark trend att vissa chefer tror att de kan göra vad som helst med det allmänna, säger Marika Lagercrantz.

Stark som en räv tar avstamp i införandet av autonomireformen, som genomfördes 2011 i universitets- och högskolevärlden.

Den möjliggjorde att Macchiarini-skandalen kunde bli så omfattande, menar Ylva Lööf.

Reformen innebar bland annat att vissa lagar avskaffades så att lärosätena fick större frihet att bestämma över sin interna organisation. Exempelvis behöver de inte längre anlita sakkunniga när de ska anställa professorer.

Ylva Lööf anser att detta har lett till att rektorerna idag sitter på för stor makt när det gäller tillsättningar av tjänster.

– Meritokratin är satt ur spel på våra universitet. Kontakter har blivit viktigare än duglighet. Bevarandet av demokratin och professionalismen är de absolut viktigaste frågorna just nu, och är tätt förknippade med att bildningsföraktet breder ut sig, säger hon.

Ylva Lööf har själv arbetat på Karolinska institutet och har bland annat hållit universitetspedagogiska kurser för blivande docenter.

Trots problemen som finns där beskriver hon det som den bästa arbetsplats hon någonsin varit på, tack vare all kreativitet och spetskompetens som finns där.

I sin tidigare pjäs Du är väl googlebar, lille vän!, som har varit en långkörare på Stockholms stadsteater, skriver hon om problemen inom skolvärlden.

Jag tror att humor borrar sig in i våra hjärtan och därmed ger plats för svåra frågor

Marika Lagercrantz

– Det tog trettio år innan folk förstod vilken katastrof kommunaliseringen av skolan var. Autonomireformen är en ännu större katastrof, säger Ylva Lööf.

För att lyckas få teaterpubliken engagerad i byråkratiska ämnen som dessa krävs det komik, menar hon.

– Jag tror att humor borrar sig in i våra hjärtan och därmed ger plats för svåra frågor, säger Marika Lagercrantz.

I föreställningen ser vi Peter Widell genom de andra rollernas ögon – hans fru, svärmor, svåger och den polska städerskan.

Provpublik har tagits in i repetitionsarbetet och vid ett tillfälle sa en kvinna att även om hon skämdes över det tyckte hon att Peter Widell var attraktiv.

– Det är ofta så vi reagerar på män med makt, säger Marika Lagercrantz.

I pjäsens rollgalleri ingår även en journalist och en jurist.

– Dessa yrken är de stora försvararna av vår demokrati, säger Marika Lagercrantz.

– Juristerna är våra hjältar, så länge de inte avskaffar våra lagar, fyller Ylva Lööf i.

Skandalen i 6 punkter

1.Den italienska kirurgen Paolo Machiarini anställs i december 2010 som gästprofessor på Karolinska institutet och som överläkare på Karolinska sjukhuset.

2.Under åren 2011-2014 opererar han tre patienter på KS, de får konstgjorda luftstrupar av plast insatta. Dessa operationer har inte föregåtts av djurförsök, det är de dödssjuka patienterna som får bli Macchiarinis försöksdjur.

3.Två av patienterna avlider 2013 och han får då operationsförbud på KS. I augusti 2014 anmäls han av fyra läkare på KS för forskningsfusk. En utredare, tillsatt av KI, påvisar att Macchiarinis vetenskapliga artiklar brister i överensstämmelse med hans egna journalanteckningar. Trots detta friar KI:s rektor Anders Hamsten, och KI:s etikråd, Macchiarini från forskningsfusk.

4.Därefter har både interna och externa granskningar tillsatts. I mars 2016 avskedas Macchiarini från KI. Rektor Anders Hamsten har då redan avgått från sin tjänst.

5.I augusti 2016 avgår även KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg.

6.Alla tre patienter som Paolo Macchiarini opererade är i dag avlidna och han utreds som misstänkt för grovt vållande till annans död.

Teater

Stark som en räv

av Ylva Lööf

Regi: Marika Lagercrantz
Musik: Caroline af Ugglas och Kontrapunk
Medverkande: Stina von Sydow, Åsa Arhammar och Per-Johan Persson.
Östgötateatern

Till föreställningarna knyts det två programkvällar: Spelet bakom Macchiariniskandalen och Värna professionerna – skydda universiteten.