Uppsala kommunen tar till ett nytt grepp för att locka fler att utbilda sig till undersköterskor och barnskötare.

Kommunen utlovar nämligen en fast heltidsanställning för dessa yrkesgrupper.

Jobblöftet är tänkt att gälla de undersköterskor och barnskötare som har avslutat sin utbildning efter 1 juni 2018 och är utexaminerade från gymnasieskolor i Uppsala kommun eller vuxenutbildningar som kommunen har avtal med.

– Det här är en viktig signal till dem som väljer utbildning, att det här är viktiga utbildningar att söka till, att jobba inom välfärden är framtidsyrken, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande till SVT Uppsala.

Men det ska också ställas krav på medarbetarens personliga lämplighet och det kan, i vissa fall, vara aktuellt med provanställning.

Den 20 september ska kommunstyrelsen ta beslut om förslaget om anställningsgarantin.