Arbetslösheten bland inrikes födda sjönk i augusti till 3,9 procent — den lägsta nivån sedan augusti 2008 före finanskrisen. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen.

”Vi kan konstatera att arbetslösheten bland inrikes födda nu är nere på rekordlåga nivåer, i synnerhet bland dem som har minst en gymnasieutbildning och är över 25 år. Här är den lediga arbetskraften nästan helt uttömd”, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

I motsatt håll går däremot arbetslösheten bland utrikesfödda.

I slutet av augusti var arbetslöshetsnivån bland utrikes födda 22,0 procent.

Totalt var 7,4 procent inskrivna som arbetslösa, vilket är oförändrat jämfört med juli månad.