I maj 1888 bildades Svenska Metallindustriarbetarförbundet, i dag kort och gott IF Metall.

Nyligen gavs den sjätte och avslutande delen om förbundets långa historia ut.

Det sista bandet omspänner åren 1982–2005 och handlar bland annat om de stora strukturomvandlingar och den snabba politiska utveckling som skedde under de decennierna.

Framför allt har författarna, som består av en forskargrupp från olika universitet och högskolor, undersökt hur förbundet agerat för att värna medlemmarnas intressen i en värld av ökad otrygghet.

Fackbok

Ett nytt sätt att tänka och handla – vägval i motvind. Svenska Metallindustriarbetare-förbundet 1982–2005

Lars Berggren, Lars Ekdahl, Carina Gråbacke med flera.

IF Metall